Bugün: 24.1.2019, Perşembe   ||    Telefon: 0312 213 34 44   ||    E-Posta: sendika@tezkoopis.org

Ankara / Türkiye

HABERLER

 • 29.04.2016 - SELAM OLSUN EMEĞİN AYDINLIK GÜNÜNE!...

  Tarihsel ve sosyal haklarının bilincinde olan sendikalar, demokratik hakları için direnecek ve her 1 Mayıs’ta tüm engellere rağmen sendikal, sosyal ve siyasal istemlerini kararlılıkla dile getireceklerdir.

  Çünkü 1 Mayıslar, tüm dünya işçilerinin olduğu gibi Türkiye işçi sınıfı için de birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

  Çünkü 1 Mayıslar, işi, ekmeği, onuru ve güvenceyi alanlarda haykırma günüdür.

  - Haksızlığın, yoksulluğun, eşitsizliğin ve adaletsizliğin olmadığı; savaş ve baskının yaşanmadığı; şiddetin, kinin, nefretin ve korkunun dışlandığı; 
  - İşsizliğin sona erdiği, tüm kadın ve erkeklerin insan onuruna yakışır biçimde güvenli çalışma olanağına kavuştuğu;
  - İnsan haklarına saygılı; ulus, etnik köken, ırk, din, siyasal görüş, cinsiyet, sağlık veya yaş gibi farklılıkların sömürülmediği; 
  - Yaşam kalitesinin geliştirildiği; gelecek kuşaklar için sürdürülebilir, temiz bir çevrenin yaratıldığı; 
  - İnsan onuruna yakışır iş, güvenli bir gelecek, sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak geliştirildiği; - Demokrasinin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında yaşama geçirildiği ve kurumsallaştırıldığı;
  - Hukuk devleti kurallarının yaşama geçirilerek statü ve konumu ne olursa olsun herkesin yargı önünde hesap verebildiği bir ülke ve dünya özlemi için,

  Tüm üyelerimizi 1 Mayıs kutlamalarına omuz vermeye, katılmaya çağırıyoruz.

  Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 
  Yaşasın Emeğin Aydınlık Günü 
  Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı

  Tez-Koop-İş Sendikası
  Genel Yönetim Kurulu

  Fotoğraf Galerisi İçin Tıklayın...