Yayınlar

Tez-Koop-İş Dergisi

Sayı : 78 30 Kasım 2017

Demokratik hak ve özgürlüklerin korunması için kararlılık ve direnç zorunludur... - Haydar Özdemiroğlu

Demokratikleşme, insan hakları ve temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi; bölgesel ve küresel barış hedefiyle 2000’li yıllara giren Türkiye, yıllar sonra gelinen aşamada çok karmaşık sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır...


Migros ve Kipa’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Türkiye’nin en büyük mağazalar zincirini oluşturan Migros ile 2017 yılının ilk aylarında Migros tarafından satın alınan Kipa’da sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı ve 12 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da törenle imzalandı.


Kıdem Tazminatı Fonu’na Hayır!: Bin Kere Hayır, Yüz Bin Kere Hayır!...

Kıdem tazminatı hakkını kısıtlayacak ya da ortadan kaldıracak her türlü girişime hayır...


Türk-İş: Kıdem Tazminatı Hakkı Korunmalı, Güçlendirilmeli Ve Geliştirilmelidir

Konfederasyonumuz Türk-İş son aylarda yoğun olarak gündeme getirilen kıdem tazminatı konusundaki görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti.


Sağlık Hizmetlerine Ulaşma Hakkı-2 - Leyla Ezgi

...Hastaların haklarının ihlalinin önlenmesi veya haklarının geliştirilmesi taleplerinde bu haklar ile ilgili içerik kapsamında taleplerde bulunması sağlık hizmetine ulaşma hakkını güçlendirecektir. Sağlıkla kalın.


Bizi Takip Edin