Yayınlar

Tez-Koop-İş Dergisi

Sayı : 79 31 Mart 2018

"Taşeronda çalışma ve zorunlu arabuluculuk düzenlemeleri kazanımları tehdit ediyor" - Gn. Bşk. Haydar Özdemiroğlu

"Türkiye’nin en büyük sendikalarından biri olan sendikamız yoğun bir örgütlenme süreci içindedir. 200’ü aşkın işyeri ve/veya işletmede toplu iş sözleşmesinin tarafı olan Tez-Koopİş, daha da geniş kesimlerin sendikal örgütü olmak, onların yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirmek, eğitim, ticaret ve büro işkolunda sendikal ve sınıfsal güç ve dayanışmayı yeni boyutlara ulaştırmak amacıyla bir yandan her düzeyde yeniden yapılanmaya çalışırken diğer yandan da imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile yeni ve güçlü kazanımların elde edilmesi için mücadele etmektedir."


Carrefoursa’da Yeni Dönem Toplu İş Sözleşmesi

...yoğun biçimde sürdürülen görüşmeler sonucunda 9 Şubat 2018 tarihinde anlaşma protokolü oluşturuldu. Toplu iş sözleşmesi 9 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da törenle imzalandı.


Kamu Kuruluşlarında Taşeronlarda Çalışanlar için Sınırlı Kadro Olanağı: Sorular ve sorunlarla yüklü yeni bir dönem...

Sendikamız taşeronda çalışanların sorunlarının kalıcı biçimde çözümlenmesi için tüm olanaklarını sonunu kadar kullanmaya kararlıdır


Türk-İş: Taşeron İşçilerinin Hakları Konusunda Eleştiriler Dikkate Alınmadı

Türk-İş Başkanlar Kurulu 26 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da olağanüstü toplanarak 24 Aralık 2017 Tarihinde yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeronda çalışan işçilere yönelik alınan kararları değerlendirdi


İş ve Sendikal Güvencelere Karşı Yeni Bir Dayatma: Zorunlu Arabuluculuk

"2017 yılının son aylarında tüm çalışanları ve onların geleceğini doğrudan ilgilendiren önemli iki gelişme yaşandı. Bunlardan birincisi iş uyuşmazlıklarında dava açılması için zorunlu şart olarak “Arabulucuk” sisteminin getirilmesidir. İkincisi ise 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hiçbir demokratik ülkede olması beklenemeyecek biçimde taşeronda çalışanlar için yeni bir düzenleme getirilmesidir."


Yoğun Bakım ve Biz - Leyla Ezgi

"Yoğun bakım hastalar için; hayat ile ölüm arasında kalmışken, hayatta kalmanızı isteyenlerin bir şeyler yapmak için çırpındıkları, sağlıkçıların yoğun ilgi gösterdiği, sizin için uğraştığı ekstra korumalı, teknik donanımlı sağlık ünitesidir. Hala umudun olduğu bir ara geçiş bölgesidir sanki. Yoğun bakımda bazen soluklar tükenir, bazen hastalar yaşama tutunur."


Bizi Takip Edin