Yayınlar

Tez-Koop-İş Dergisi

Sayı : 80 20 Eylül 2019

Uni’nin 5. Dünya Kongresi Yapıldı: “Barış, Güvenlik, Özgürlük, Sosyal Hak"

Sendikamız Tez-Koop-İş’in üye olduğu küresel üst örgütümüz UNI Küresel Sendikal Birlik’in Dünya Kongresi 17-20 Haziran 2018 tarihleri arasında İngiltere’nin Liverpool kentinde yapıldı.


Anatüzük Değişikliği Gündemli Olağanüstü Genel Kurul Toplandı: Çok Daha Güçlü Tez-Koop-İş İçin...

Sendikamızı ekonomik ve yönetsel olarak daha güçlendirecek önemli tüzük değişikliği kararlarının alındığı Olağanüstü Genel Kurulu 7 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi Toplantı Salonunda toplandı.


Sendikal Haklar Kısıtlanamaz

Sendikalar devlete, siyasal iktidara, Partiye, işverene, makama ya da herhangi Bir otoriteye bağlanamaz. Sendikal hak ve özgürlükleri Baskı altında tutmak, Dolaylı ya da dolaysız ayrımcılık Yapmak insan haklarını tanımamaktır.


Part-Time Çalışma: Yasal Haklar Ve Uygulamalar

Part-time çalışma son yirmi yılda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir artış gösterdi. Özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, toplam istihdam içinde önemli bir orana varan part-time çalışma, standart dışı esnek çalışma biçimleri arasında öne çıktı.


15 Soruda Evde Bakım Maaşı Almanın Koşulları - Mustafa Balkız

Evde Bakım Maaşını almanın koşulları nelerdir? Mustafa Balkız konuyla ilgili karşılaşılan 15 temel soruyu yanıtlıyor...


Tedavi Hizmetlerinde Katılım Payları ve Ödemeler - Leyla Ezgi

Tedavi hizmetlerinden yararlanırken kamu hizmeti veren sağlık kuruluşlarınd an hizmet aldığımız gibi özel sağlık hizmeti sunucularından da hizmet alabiliriz. Tedavi hizmetleri hastalara ayakta, evlerinde ya da hastanelerde sunulur. Tedavi hizmetleri hastalığın önemi ve şiddet derecesine göre üç ayrı basamaktan sağlanabilir.


Bizi Takip Edin