İstanbul 4 Nolu Şubede İşyeri Temsilcileri Eğitimi Yapıldı

29-30 Kasım ve 01 Aralık 2016 tarihlerinde Tez-Koop-İş Sendikası İstanbul 4 No.lu Şubemizde çalışma hayatı ve yeni çıkarılan yasalarla ilgili 240 kişiyi kapsayan MİGROS, MEDİA MARKT ve KİPA işyeri sendika temsilcilerimize eğitim semineri verildi. 3 gün süren eğitim seminerine Genel Başkanımız Osman Gürsu, Genel Eğitim Sekreterimiz İsmail Aydın da katıldı.

İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Cemal Kement yaptığı açılış konuşmasında, Şubede eğitimlere önem verildiğini, bu eğitimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini söyledi. Genel Başkanımız Osman Gürsu ise yaptığı konuşmada, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlar ve tüm emekçileri yakından ilgilendiren çalışma hayatımız ile ilgili genel bilgilendirme yaptı.

Eğitim, Genel Başkan Danışmanı Dr. Oğuz Topak tarafından verildi. Çalışma hayatını ilgilendiren Analık İzin Hakkı, Özel İstihdam Büroları, Kiralık İşçilik, Bireysel Emeklilik Sigortası, Kıdem Tazminatı ve Fonlar ile ilgili slayt Gösterisi yapılarak konularla ilgili bilgiler verildi.

Türk-İş Başkanı Atalay: “TÜBİTAK, Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri ve burada örgütlü olmaktan mutluyuz”

Türk-İş Başkanı Atalay: “TÜBİTAK, Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri ve burada örgütlü olmaktan mutluyuz” Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Sendikamız Genel Başkanı Osman Gürsu, Sendikamız Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Ankara 2 No’lu Şube tarafından TÜBİTAK Mustafa İnan Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik" uygulamasıyla ilgili eğitim çalışmasına katıldı.

Sendikamız Genel Başkanı Osman Gürsu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK içinde bir süreç yaşandığını, bu süreç içinde sendikadan istifalar olduğunu, ancak istifa edenlerin yuvalarına dönmeye başladığını söyledi. Gürsu, yapılanların ve yapılamayanların hep birlikte değerlendirileceğini ifade ederek, tüm üyelere, Tez-Koop-İş’e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. TÜBİTAK’da toplusözleşme sürecinin yaklaştığını hatırlatan Gürsu, tüm üyelerden bu sürece katkıda bulunmalarını istedi.

“Kıdem tazminatında olumsuz bir şeye müsaade etmeyiz”

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ise bu toplantının TÜBİTAK’ta yapılmasını özellikle arzu ettiğini belirterek, TÜBİTAK’ın Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olduğunu ve burada örgütlü olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

15 Temmuz’u “işgal” olarak nitelendirdiğini belirten Atalay, Türkiye’de 15 Temmuz’dan önce taşeron, geçici işçilik konuşulurken 4 aydır ülke gündeminin çok değiştiğini ve bu konuların konuşulamadığını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında toplanarak yeni asgari ücreti belirleyeceğini hatırlatan Atalay, TÜİK’in yoksulluk sınırı olarak açıkladığı 1600 liranın Türk-İş’in teklifi olacağını, komisyon toplantısında masaya götürecekleri rakamın bu olduğunu söyledi.

Kıdem tazminatının fona devredilmesine ilişkin düzenlemelere de değinen Atalay, 30 gün başta olmak üzere hak kaybı yaratmayacak düzenlemeler, hazine garantisi gibi çalışmalar yapılırsa, bu konuya katkı verebileceklerini ifade etti.

Atalay, “Kıdem tazminatı konusunda olumsuz bir şeye müsaade etmeyiz” dedi.

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler konusuna da değinen Atalay, belediye ve bankacılık sektörlerindeki 60 gün grev erteleme yasaklarının sendikaları sıkıntıya soktuğunu kaydetti.

Türk iş hukukunda analık

Açılış konuşmalarının ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, TÜBİTAK’daki Tez-Koop-İş üyelerine “Türk İş Hukukunda Analık” başlıklı eğitimi verdi.

Eğitim çerçevesinde 8 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan "Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmı Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik" hükümleri anlatıldı, üyelerde gelen sorular yanıtlandı.

Doç. Dr. Köseoğlu, analık halinin, kadın işçiler için özel ve önemli bir hal olduğunu, annenin korunmasının, çocuğun ve ailenin korunması anlamına geldiğini belirtti. Köseoğlu, “Ancak kadını koruyalım diye yaptığımız işler, kadını çalışma hayatının dışına atmamalıdır” dedi.

İzmir Şubemizde Temsilci Kurultayı Yapıldı

İzmir Şube Temsilciler Kurultayı 22 Kasım Salı günü İzmir Barosu salonunda toplandı.

Kurultaya Sendikamız Genel Başkanı Osman Gürsu ve Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt'da katıldı.

Kurultay'da İzmir Barosu avukatlarından Av. Özcan Çiçek 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili bilgi ve deneyim sunumu yaptı.

Muğla Şube İşyeri Temsilcileri Eğitimi Düzenlendi

Muğla Şubemize bağlı işyeri temsilcileri ile 24-25 Ekim 2016 tarihlerinde 2 günlük eğitim eğitim yapıldı.

Eğitime, Genel Eğitim Sekreterimiz İsmail AYDIN, İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Cemal KEMENT ve Muğla Şube Başkanı Hüseyin YILDIZ katıldılar.

Birinci gün semineri Genel Eğitim Danışmanı Volkan YARAŞIR, ikinci gün semineri ise SGK Uzmanı Oğuz TOPAK tarafından verildi.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img