YARGITAY, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞYERLERİNDE YETKİ UYUŞMAZLIĞI KONUSUNDA TEZ-KOOP-İŞ’İN HAKLI OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı işyerinde yaşanan toplu iş sözleşmesi yetki uyuşmazlığı konusunda sendikamız Tez Koop-İş’in başvurusu doğrultusunda karar vermiştir.

Yargıtay’ın 2013/5980 Esas Nolu 2013/14127 sayılı kararına göre, yetki uyuşmazlığına ilişkin dava eksik ve yasalara uygun olmayan yargılama sonucu karara bağlanmıştır.

Bilindiği gibi sendikamız, Milli Eğitim Bakanlığı işyeri toplu iş sözleşmesi yetkisinin yasal kurallara uygun olmaksızın belirlendiği gerekçesiyle Yargıtay’a başvurmuştu.

Tüm Milli Eğitim Bakanlığı işçilerini ilgilendiren, Yargıtay’ın gerekçeli kararı için tıklayınız.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img