BASIN AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği, sendika ve meslek odalarının Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta gerçekleştirmeyi planladığı yürüyüşe izin vermedi. Valilik, yürüyüşe izin verildiği takdirde sendika ve odaların kuruluş “amaçları dışında faaliyette bulunacaklarını”, bunun da yasal olmadığını savundu.

Ankara Valiliği’nin ileri sürdüğü gerekçe, sıradan bir yetki kullanımı değil, genel sendikal haklara; demokrasinin olmazsa olmaz özgürlüklerinden biri olan toplu eylem hakkına doğrudan müdahale niteliğindedir.

Ankara Valiliğine 21. Yüzyılda yaşadığımızı özellikle hatırlatmayı bir borç biliyor ve bir kez daha tekrarlıyoruz: 1 Mayıs dünya işçilerinin birlik-mücadele ve dayanışma günüdür; sendikaların ve tüm demokratik örgütlerin genel ve mutlak amacı demokratik hak ve özgürlüklere sonuna kadar sahip çıkmaktır.

Ankara Valiliği, kararını ve ileri sürdüğü anti-demokratik gerekçelerini geri almalı ve tüm sendikalardan ve demokratik örgütlerden özür dilemelidir.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img