TORBA (6552 SAYILI) KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

Bilindiği üzere, kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun" 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Kanunun 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13 ve 14 üncü maddeleri alt işveren (taşeron) ve alt işveren yanında çalışan işçilere yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Sendikamız tarafından, bu maddelerin gerekçeleri ve değişiklik yaptığı kanun maddelerinin eski ve yeni metinleri karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır.

"İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanunun" alt işveren ve alt işverenlerin yanında çalışan işçilere yönelik düzenlemeleri için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img