Haberler

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü: Çocuk işçiliğini ortadan kaldıran tüm önlemler alınmadır: Yarın bile geç, hemen, şimdi…

Dünya’nın en önemli sosyal sorunlarından biri olan çocuk işçiliği sorunu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede varlığını  sürdürüyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün yayınladığı çocuk işçiliğine ilişkin 2020 raporuna göre tüm dünyada 63 milyon kız çocuk ve 97 milyon erkek çocuk olmak üzere toplam 160 milyon çocuk işgücünde yer alıyor. Bunun anlamı dünyada her 10 çocuktan birinin çocuk işçi olduğu anlamına geliyor. Yine ILO’ya göre çocuk işçiliğinin azalma eğiliminin hızı 2016-2020 döneminde durdu. Bu nedenle günümüzde dünyada çocukların dörtte üçüne yakını veya başka bir anlatımla 1,5 milyar çocuk yaşamlarını sosyal koruma olmaksızın sürdürüyor.

Ülkemizde ise uzun yıllardır gündeme getirilen çocuk işçiliği sorunu genellikle görünmez/gösterilmez ve olağanlaştırılmak istenen boyutlarına rağmen canlılığını koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son olarak hazırlanan çocuk işçiliğine ilişkin 2020 yılı raporuna göre Türkiye’de 5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk, işçi olarak çalışıyor. Bu veriler göre çalışan çocukların yüzde 30,8’inin tarım, yüzde 23,7’sinin sanayi, yüzde 45,5’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görülüyor. Aynı Rapora göre çalışan çocukların yüzde 79,7’si 15-17 yaş grubunda; yüzde 63,3’ü ücretli veya yevmiyeli olarak çalışırken, yüzde 36,2’si ücretsiz aile işçisidir.

Türkiye’nin de imzaladığı Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesine göre Devlet; “Çocuğun ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunması hakkını” kabul etmiş ve bu hükümlerin uygulanması için etkin yaptırımların oluşturulması öngörülmüştür.

Çocuk işçiliği Türkiye’nin engellemediği/engelleyemediği ve ne yazık ki gündeme etkin biçimde getirilmeyen, birkaç demeç ve proje ile geçiştirilmek istenen bir yarasıdır.

Bu sorunun tümüyle ortadan kaldırılması için yarının bile çok geç olduğu bilinmeli ve amasız, ancaksız önlemler hemen alınmalıdır.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu