Haberler

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun

İnsanlığın geleceğini oluşturan çocukların korunması onların tüm haklarının yaşama geçirilmesi ile olanaklıdır.

Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocuğun toplumda güvenli, onurlu ve mutlu bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesine bağlıdır.

Çocuk hakları, tüm dünyada çocukların doğuştan sahip olduğu, yaşama, sağlık, eğitim, güvenlik, barınma, gibi çok sayıda bireysel ve toplumsal hakların tümünü birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır. Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken kapsamlı bir konudur.  Yaşama ve gelişme hakkı başta olmak üzere çocukların sağlık hizmetlerine erişim hakkından eğitim hakkına; insana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkından istismar ve ihmalden korunma hakkına; ekonomik sömürüden korunma hakkından çocuğun düşüncelerini özgürce açıklama hakkına; dernek kurma ve toplanma özgürlüğünden her türlü müdahale ve saldırılara karşı korunma hakkına kadar çok boyutlu hakları bulunmaktadır.

Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarına rağmen gerçek yaşamda çocukların sorunları hem tüm dünyada hem de ülkemizde önemli boyutlardadır.

Güneydoğu komşularımızdan Suriye ve Irak’ta yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle ülkemizde yaşayan yaklaşık 6 milyona yakın mültecinin iki milyonu çocuktur. Çok büyük bölümü son derece kötü barınma koşullarında genel çoğunluğu eğitimden yoksun biçimde yaşamaktadır.

Yaklaşık 300 milyona varan küresel çocuk işçiliği sorunu Türkiye’de çok ileri düzeylerdedir. ILO verilerine göre 1 milyonu aşkın çocuk, genellikle modern kölelik koşullarında son derece düşük ücretle ve güvencesiz biçimde çalıştırılmaktadır.

Yine yaklaşık  her üç çocuktan biri, başka bir anlatımla 7 milyondan fazla çocuk şiddetli maddi yoksunluk çeken evlerde yaşamaktadır. Türkiye’de yaşayan çocukların yüzde 51,3’ü son 12 ay içerisinde ev kirasını, elektrik, su, gaz ve kredi kartı faturalarını planladığı gibi ödeyemeyen hanelerde ikamet etmektedir. Kovit-19 salgını öncesine ilişkin olan bu verilerin salgın koşullarında daha da kötüleştiği gözlemlenmektedir.

İnsanlığın dolayısıyla tüm ülkelerin geleceğini  oluşturan çocuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun onlara mutlu bir yaşam bırakacak özveriye dönüştürülmesi dileğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyoruz.

(UNICEF Çocuk Hakları Sözleşmesi için tıklayınız.)
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu