Haberler

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Bir ülkenin geleceğini oluşturan çocukları ve gençleri yaşama hazırlayan en önemli etkenlerden biri eğitim politikalarıdır ve öğretmenlerdir.

Eğitim politikalarının yaşama geçirilmesinde öğretmenlerin özverisi, sorumluluğu ve birikimleri birincil dereceden belirleyicidir. Onların başarılı olmaları ve toplumları ileriye taşımaları bilimsel eğitim sisteminin uygulanmasına, eğitim emekçilerinin güvenli ve demokratik çalışma ortamlarında görev yapmalarına doğrudan bağlıdır.

Günümüzde hem kamuda hem de özel eğitim kurumlarında büyük sorumlulukla görev yürüten eğitim emekçilerinin sorunları ekonomik kriz ve Covid-19 salgını koşullarında giderek daha da artmaktadır. Bugün çoğunluğu özel okullarda olmak üzere onbinlerce öğretmen eğitim sürecinin dışına itilmiş, ağır ekonomik ve sosyal yük altına girmiştir; yüzbinlerce öğretmenin ise kamu eğitim kurumlarına atanmaları gerçekleşmemiştir. 

Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı özel okullarda çalışan onbinlerce öğretmen ve eğitim görevlisi, genellikle çok düşük ücretlerle aylarca ücret almaksızın çalıştırmakta ve özlük haklarına saygı gösterilmemektedir. Bu öğretmenlerin çok önemli bölümü kısa sürelerle oluşturulan belirli süreli iş sözleşmeleriyle kıdem tazminatına hak kazanmayacak koşullarda çalıştırılmaktadır. Özel okulların neredeyse yarısı, stajyer öğretmenlik, geçici öğretmenlik gibi statülerle yoğun biçimde çalıştırılan öğretmen emeği ile ayakta durmaktadır. Yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü özel eğitim kurumlarının çok büyük bölümünde öğretmenlerin ve tüm çalışanların yaşadığı kuralsız, güvencesiz ve korunmasız çalışma, günümüzde ne yazık ki yaygın bir insanlık dramına dönüşmeye başlamıştır.

Sosyal güvenceli, sendikalı, toplu sözleşmeli ve demokratik hakları kapsayan bir çalışma yaşamı olmaz ise eğitim emekçilerinin ülke geleceğine ileri düzeyde katkıda bulunması beklenemez.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlayan eğitim emekçilerinin sorunlarını çözmek için artık zaman tükenmektedir. Onların sorunlarını çözmek, bu ülkenin öncelikli görevlerinden ve sorumluluklarından biridir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği “Başöğretmen” unvanını kabul etmesinin yıldönümü olan 24 Kasım’da, onun “yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” sözünü yineliyor ve tüm eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz. 

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu