Haberler

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu’nun basına ve kamuoyuna açıklaması:

29 Ekim 2021 tarihinde 98. yaşına basan Cumhuriyetimizin her döneminde  en önemli sorunlarının başında yer alan eğitim sorunu, günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Ülkelerin geleceğini belirleyen en temel etmenlerin başında uygulanan eğitim politikaları gelmektedir. Eğitim politikalarının yaşama geçirilmesinin odağında eğitmenler ve öğretmenler yer alır. Onların başarılı olmasının temel koşulu, bilimsel eğitim sisteminin uygulanmasına, eğitim emekçilerinin güvenli ve demokratik çalışma ortamlarında görev yapmalarına bağlıdır.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre ülkemizde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2 milyonun üzerindedir. Eğitim kurumlarımız, okullarımız yeterli donanımdan, araç ve gereçlerden yoksundur. Kamu eğitim kurumları bilinçli ve sistematik biçimde güçsüzleştirilmektedir. Paralı özel eğitim kurumlarına kolaylık ve öncelik tanınmaktadır.  Bilimsellikten, gerçeklikten ve akılcılıktan uzak ayrımcı, eleyici dogmatik eğitim programları dayatılmaktadır.

Eğitim emekçileri de pek çok sorunla karşı karşıyadır. Atanması yapılmayan öğretmen sayısının Cumhuriyetimizin 100. Yılında  1 milyona ulaşması beklenmektedir.

İşe girişte ayrımcılıklarla karşılaşan öğretmenler, çalışma sürecinde farklı düzeylerde eşitsiz ortamlarda bırakılmaktadır. Güvencesiz çalışma yalnızca özel eğitim kurumlarında yaygın ve genel bir sorun değil, kamu okullarında da önemli bir sorun olarak varlığını korumaktadır.

Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı özel okullarda çalışan onbinlerce öğretmen genellikle çok düşük ücretlerle aylarca ücret almaksızın çalıştırmakta ve özlük haklarına saygı gösterilmemektedir. Bu öğretmenlerin çok önemli bölümü kısa sürelerle oluşturulan belirli süreli iş sözleşmeleriyle kıdem tazminatına hak kazanmayacak koşullarda çalıştırılmaktadır. Özel okulların neredeyse yarısı, stajyer öğretmenlik, geçici öğretmenlik gibi statülerle yoğun biçimde çalıştırılan öğretmen emeği ile ayakta durmaktadır.

Yüzbinlerce öğrencinin eğitim gördüğü özel eğitim kurumlarının çok büyük bölümünde, öğretmenlerin ve tüm çalışanların yaşadığı kuralsız, güvencesiz ve korunmasız çalışma, günümüzde ne yazık ki yaygın bir insanlık dramına dönüşmeye başlamıştır.

Eğitim emekçilerinin sorunlarının çözümlenmesinde örgütlenme ve sendikalaşma olmazsa olmaz ön koşullardan biridir. Çünkü sosyal güvenceli, sendikalı, toplu sözleşmeli ve demokratik hakları kapsayan bir çalışma yaşamı olmaz ise eğitim emekçilerinin ülke geleceğine ileri düzeyde katkıda bulunması beklenemez.

Uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından yayınlanan ‘Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Öneri’nin temel ilkelerine uyumlu eğitsel ve sosyal politikaların uygulanması, sadece eğitim emekçilerinin sorunlarını değil aynı zamanda eğitim sorunlarının çözümlenmesinde belirleyici bir rol oynayacaktır:

–      Eğitim, insan kişiliğinin çok yönlü gelişimine ve toplumun manevi, ahlaki, sosyal, kültürel ve ekonomik ilerlemesine katkı sağlamalı; insan haklarına saygı gösterilmesine yönelik olmalıdır.

–      Öğretmenlerin yetiştirilmesinde ve istihdam edilmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş, ulusal veya sosyal köken veya ekonomik şartlar gibi koşullar ileri sürülerek ayrımcılığa olanak tanınmamalıdır.

–      Öğretmenlerin çalışma koşulları, etkili öğrenmeyi teşvik edecek ve mesleki görevlerine odaklanmalarını sağlayacak biçimde olmalıdır.

–      Öğretmen örgütleri, eğitim politikalarının belirlenmesinde ilişkili ve etkili bir güç olarak tanınmalı ve yer almalıdır.

–      Eğitim planlaması yaşam koşullarını iyileştirmek üzere programlanan ekonomik ve sosyal planlamaların ayrılmaz bir parçasını oluşturmalıdır.

–      Mesleğin geleceğini oluşturan kadın ve erkek tüm genç öğretmenler için akla ve bilime dayanan eğitimi destekleyici, geliştirici, ilerletici programlar uygulanmalıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği “Başöğretmen” unvanını kabul etmesinin yıldönümü olan 24 Kasım’da, geleceğe duyduğumuz umut ve güvenle tüm eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu