Haberler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Dışlanmaya, Ayrımcılığa, Yalnızlaştırmaya Hayır

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ırkı, rengi, ulusal veya sosyal kökeni, dili, dini, inancı, cinsiyeti, yönelimleri ve engelliliği ne olursa olsun, bütün insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit olduğunu, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanması gerektiğini vurgular.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dünyada 7 milyar insanın geniş anlamda yaklaşık yüzde 12’si, dar anlamda ise yüzde 10’nun engellidir. Buna göre tüm dünyada yaklaşık 850 milyon engelli bulunmaktadır.

Türkiye’de yayınlanan verilere göre engelli nüfusunun oranı Dünya oranlarına parelellik göstermektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 30 yılda engellilerin haklarına dönük yasal düzenlemeler konusunda önemli ilerlemeler yaşanmış, sosyal duyarlılıklar ve önlem politikaları çok daha ileri düzeylere ulaşmıştır. Ancak ne dünyada, ne de ülkemizde engellilerin yaşadığı derin ve kapsamlı sorunlara kalıcı çözümler getirilememiştir.

Ülkemizde engellilerin haklarına ilişkin yeni dönem yasal düzenlemeler, Birleşmiş Milletler Örgütü Engellilerin Hakları Sözleşmesinin 2007 yılında imzalanmasıyla ivme kazanmış, ilerleyen yıllarda kimi yasal ve kurumsal düzenlemelerle görece iyileştirmeler sağlanmıştır Ancak uygulamalarda yıllardır yaşanan trajik sorunlar aşılamamış, etkin çözümler üretilememiş, geciktirilen önlemlerle sorunlar çok daha karmaşıklaştırılmış, düzensizleştirilmiştir.

 

Günümüzde engellilik somut olarak dışlanma, yoksulluk, ayrımcılık, yalnızlaştırma, soyutlama ve toplumsal yaşamda özgürlüklerin baskılanarak mutlak anlamda bağımlı olma kavramlarıyla belirlenen bir anlayış ile tanımlanmaktadır.

Engellilerin sorunlarını geniş zaman süreci içinde çözümlemeye çalışmak, kurumsallaşmaları ve kaynak oluşumlarını buna göre saptamak engellilere yapılacak en büyük haksızlıklardan biridir.

Gerçekte engelliler için zaman genellikle gecikmiş/geciktirilmiş bir zamandır. Çok yönlü, çok boyutlu, çok kaynaklı ve süreklilik içeren sorunlarının çözümü için öncelik ve onlar için olumlu ayrımcılık asla tartışılmaması gereken bir zorunluluktur.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelsiz bir yaşam için duyarlılıkların artırıldığı, engellilerin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümlerin üretildiği bir bir gün olarak anılmasını diliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu