Manşet Haberler

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Eğitim tüm toplumlarda ve ülkelerde hem yeni kuşakların toplum yaşamına katılmasını hem de toplum yaşamının sürdürülebilmesini belirleyen en önemli etkenlerden biridir.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’inin kentlerde yaşadığı günümüzde; Ortadoğu başta olmak üzere Afrika, Uzak Doğu ve hatta Güney Amerika’da çatışma ve savaşların sürdüğü, bunların zorunlu göçlere neden olduğu ve ekonomik refah paylaşımının gittikçe daha fazla dengesiz hale geldiği düşünüldüğünde, eğitim, yeryüzünün yaşadığı en önemli sorunların başında geliyor. Birçok çocuk ve erişkin eğitime ve eğitimde fırsat eşitliğine hala ulaşamıyor. 

Benzer şekilde ülkemizde de eğitim yaşamsal bir sorun olarak varlığını sürdürüyor. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2 milyonun üzerindedir. Eğitim kurumları yeterli donanımsal araç ve gereçlerden yoksundur; eğitimin kamusal ayağı zayıflatılmakta, özel eğitim kurumlarına kolaylık ve öncelik tanınmaktadır; bilimden, gerçeklikten ve akılcılıktan uzak ayrımcı ve eleyici eğitim programları dayatılmaktadır.

Eğitim emekçileri de pek çok sorunla karşı karşıyadır. Bugün Türkiye’de ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı 700 bine ulaşmıştır. İşe girişte ayrımcılıklarla karşılaşan öğretmenler, çalışma sürecinde farklı düzeylerde eşitsiz ortamlarda bırakılmaktadır. Güvencesiz çalışma yalnızca özel sektörde yaygın ve genel bir sorun değil kamu okullarında da önemli bir sorun olarak varlığını korumaktadır.

Emek sömürüsünün yoğun olarak yaşandığı özel okullarda çalışan onbinlerce öğretmen ve eğitim görevlisi, genellikle çok düşük ücretlerle aylarca ücret almaksızın çalıştırılmakta ve özlük haklarına saygı gösterilmemektedir. Çok önemli bölümü kısa sürelerle oluşturulan belirli süreli iş sözleşmeleriyle kıdem tazminatına hak kazanmayacak koşullarda çalıştırılmakta ve yasal haklara bakılmaksızın işten çıkarılmaktadır.

Eğitimin başarısında eğitim emekçisi öğretmenlerin rolü belirleyici temel unsurlardan biridir. Eğitimde çağdaş boyutta gelişmelerin sağlanması için çocuğun üstün yararının gözetilmesi ve öğretmenlere değer verilmesi mutlak bir zorunluluktur. Öğretmenlerin eğitimin ilerlemesindeki temel rolünü ve onların insan kişiliğinin ve çağdaş toplumun gelişmesindeki katkısının önemi kabul edilmeli; öğretmenler için sosyal güvenceli, sendikalı, toplu sözleşmeli ve demokratik hakları barındıran bir çalışma yaşamı olanaklı hale getirilmelidir.

1994 yılından beri her yıl kutlanan ve “Uluslararası Öğretmenler Günü” olarak da bilinen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, 5 Ekim 1966 tarihinde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve UNESCO(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı”na dayanmaktadır. Öğretmenlerin konumlarını güçlendirmeyi, haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan bu Tavsiye’nin 8. Maddesini hatırlatmayı bir zorunluluk olarak görüyoruz:                                       

 “Öğretmenlerin çalışma koşulları, eğitimin en yüksek derecede etkililiğini sağlayacak nitelikte olmalı ve öğretmenlere, kendilerini tümüyle mesleksel uğraşlarına yoğunlaşma olanağı vermelidir.”

Tüm öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz.


Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu