Genel

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

5 Ekim, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir. Bugün, yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda eğitim emekçilerinin sorunlarına dikkat çekme; öğretmenlerin hak ve taleplerini gündeme taşıma amacı taşır.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, çocukların duygusal, düşünsel, zihinsel, sosyal ve kültürel anlamda tam gelişimini destekleyen, toplumun tüm boyutlarıyla ilerlemesi için onlara yalnızca temel bilimleri değil; insan haklarına ve doğaya saygıyı, etik değerleri ve toplumsal sorumlulukları da öğreten öğretmenlere emekleri için teşekkür ediyoruz.

Geleceğin işçilerini, emekçilerini, bilim insanlarını, sanatçılarını yetiştiren öğretmenlerin mesleğe girişten itibaren emeklilik sürecine kadar pek çok sorunla karşı karşıya kaldığını da hatırlatmak istiyoruz. Bugün Türkiye’de ataması yapılmayan 700 bini aşkın öğretmenin bulunduğunu biliyoruz. Eğitim emekçilerinin yüksek enflasyon karşısında giderek yoksullaştığına, örgütlenme özgürlüklerinin baskılandığına, sözleşmeli öğretmenlik statüsüyle güvencesiz biçimde çalışmak zorunda bırakıldıklarına tanık oluyoruz. Dahası, çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrıldığını, bu uygulamanın öğretmenler arasında çalışma barışını bozmaya hizmet edeceğini üzülerek görüyoruz. Diğer yandan özel sektör öğretmenlerinin yoğun Mobbing altında çalışmaya zorlandığını, düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine ve angarya işlere mahkûm edildiklerini biliyor; özlük haklarına ilişkin taleplerini vurguluyoruz:

  • Özel sektör öğretmenlerini ücret sömürüsüne karşı asgari düzeyde koruyan ve 2014 yılında ellerinden alınan taban maaş uygulaması geri getirilmelidir.
  • Belediyeler de dâhil olmak üzere kamusal hizmetlerde öğretmenlik mesleğine bağlı olarak tanınan ayrıcalıklar, kamu ve özel sektör fark etmeksizin tüm öğretmenler için geçerli olmalıdır.
  • Özel sektör öğretmenlerini iş güvencesi ve işe iade hakkından mahrum bırakan belirli süreli iş sözleşmelerinin yerini belirsiz süreli sözleşmeler almalıdır.

Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararına ilişkin yükümlülükler acilen yerine getirilmelidir:

Yıllar boyunca büyük fedakârlıklarla çalışan öğretmenlere gerileyen mesleki saygınlıklarını yeniden kazandırmadan, 1 milyonu aşkın öğretmenin çalışma ve yaşam koşulları iyileştirilmeden 20 milyona yakın öğrencinin nitelikli eğitim hakkından yararlanması mümkün değildir. Tüm özneleriyle etkin bir eğitim sisteminin yaşama geçirilmesi için, Türkiye tarafından da kabul edilip imza altına alınan ve uluslararası düzeyde bir toplu sözleşme niteliği taşıyan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararına ilişkin yükümlülükler acilen yerine getirilmelidir.

Öğretmenlik mesleğine yönelik ayrımcı, dayanışma anlayışını baltalayıcı her türlü düzenlemenin karşısında; öğretmenlerin eşit değerde işe eşit ücret, güvenceli iş, kamusal eğitim sistemi taleplerinin yanındayız.

Geleceği öğrencileriyle birlikte kuran öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu