gençemek sayı 4

Başkandan: Baharı Gençler Getirecek

 

 width=Tez-Koop-İş’in değerli genç üyeleri,

Geçtiğimiz aylarda ülkemiz ve sendikamız önemli seçim süreçleri yaşadı. Ardından 1 Mayıs geldi. Tüm baskılara, anti-demokratik uygulamalara rağmen halkın umut veren tercihi de sendikamızın kongreyle yenilenen iradesi de bize birşeylerin değiştiğini, değişeceğini gösteriyor. 1 Mayıs’ın kitlesel ve renkli tablosu ise özlediğimiz günleri müjdeliyor.

Şu anda seçim sonuçları tartışılır olsa da, halk iradesine engeller konsa da biz sendika olarak demokrasinin değiştirilemez kuralı, genel ve eşit oy verme hakkının geçerliğine; bunun siyasal güç, parti, makam, silahlı-silahsız topluluk ya da bir başka erk tarafından doğrudan veya dolaylı biçimde ortadan kaldırılamayacağı ilkesine inanıyoruz. Bu temel ilkeleri savunmaya da devam edeceğiz.

Şu anda ülkedeki tablo genç emekçiler için hiç de parlak değil. Binlerce genç işsiz, binlerce genç tutuklu. Binlerce gencin ise kazanılmış hakları engelleniyor. Güvenlik soruşturması bahanesiyle binlerce genç öğretmen ve doktorun ataması yapılmıyor. Bu gençler hangi suçu işlediler? 70 bin üniversite öğrencisi hapiste. Bilimden ve özgür düşünceden yana olan binlerce genç neden cezaevinde? Gençlik bu memleketin geleceğidir, gençlik bu memleketin umududur. Gençliğe yönelik tutumlar değişmelidir.

İşkolumuz kadın ve genç istihdamının son derece yoğun olduğu bir işkoludur. 70 bine yaklaşan üye sayımız ile Türk-İş’in 3. büyük sendikasıyız. Gerek üyelerimize karşı gerekse işkolumuzdaki örgütsüz işçilere karşı büyük sorumluluk duymaktayız. Üye sayımızın yüzde 40’ı kadınlardan oluşmaktadır. Buradan hareketle Mart 2018’ de Dünya Kadınlar Günü’nde “Tez-Koop-İş Kadın” dergisini, 19 Mayıs 2018 tarihinde de sendikal alanda bir ilk olan “Tez-Koop-İş gençemek” dergisini yayın hayatına kazandırdık. Bu iki yayınımız çalışma hayatındaki önemli bir boşluğu doldurmuştur. Dergilerimiz sadece üyelerimize değil, tüm kadınlara ve gençlere açıktır. Bugünlerde bizim için en kritik gündemlerden birisi kıdem tazminatı hakkımıza yönelen tehditlerdir.

Kıdem tazminatını yeni bir düzenleme ile etkisiz kılmayı, güvence olmaktan çıkarmayı hedefleyen düzenlemeler işçilerin iş güvencesi ve birikmiş emeğinin karşılığı anlamına gelen kıdem tazminatı hakkını açık biçimde ortadan kaldıracağını; onları güvencesiz-korunmasız bırakacağını biliyoruz. Kıdem tazminatı hakkının tartışmasız “işçi hakkı” olduğunun bilincinde olarak sendikaların ve tüm demokratik örgütlerin ortak ve birlikte mücadelesinin güçlü bir sese dönüşmesi için sendikamız tüm olanaklarını sonuna kadar kullanmakta kararlıdır. Verdiğimiz ve vereceğimiz mücadelelerde en büyük güvencemiz genç üyelerimizin enerjisi, bağlılığı ve desteğidir. Sizleri sendikamızda daha çok sorumluluk almaya, görev almaya, etkin katılmaya çağırıyorum.

Geleceğimiz sizlersiniz…

 
Başa dön tuşu