Manşet Haberler

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaların Öncü Kuruluşu TÜBITAK 57 Yaşında…

Bilimsel ve teknolojik araştırmalar konusunda ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 57 yaşında. 

24 Temmuz 1963 tarihinde 278 sayılı Kanunla; Türkiye’de müspet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek, düzenlemek ve koordine etmek amacıyle, tüzel kişiliği, idarî ve malî özerkliği bulunmak ve Başbakana bağlı olmak üzere” kurulan TÜBİTAK, yıllardır ülkemiz bilimsel yaşamına çok önemli katkılar yapan öncü bir kurum olmuş; sayısız bilimsel çalışmanın, projenin ve buluşun gerçekleşmesini sağlamış, desteklemiş ve yürütmüştür.

TÜBİTAK’ın yıllar içinde gelişen toplumsal saygınlığının ve başarısının kökeninde bilimselliği temel alması ve özerk kurumsal yapısı bulunmaktadır. 

Binlerce çalışanı ile Türkiye’yi bilim ve gelecekle buluşturmayı hedefleyen TÜBİTAK’ın saygın bir kurum olarak varlığını koruması ve geliştirmesi, tüm çalışanlarının yaşama ve çalışma standartlarının daha da iyileştirilmesiyle olanaklıdır.

TÜBİTAK çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi mücadelesini yıllardır inanç ve kararlılıkla sürdüren Tez-Koop-İş Sendikası olarak TÜBİTAK’ı bugünlere getiren ve geleceğe taşıyan tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. 

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu