Haberler

Selam Olsun Emeğin Aydınlık Gününe!...

10:00 29.04.2016

Tarihsel ve sosyal haklarının bilincinde olan sendikalar, demokratik hakları için direnecek ve her 1 Mayıs’ta tüm engellere rağmen sendikal, sosyal ve siyasal istemlerini kararlılıkla dile getireceklerdir.

Çünkü 1 Mayıslar, tüm dünya işçilerinin olduğu gibi Türkiye işçi sınıfı için de birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

Çünkü 1 Mayıslar, işi, ekmeği, onuru ve güvenceyi alanlarda haykırma günüdür.

- Haksızlığın, yoksulluğun, eşitsizliğin ve adaletsizliğin olmadığı; savaş ve baskının yaşanmadığı; şiddetin, kinin, nefretin ve korkunun dışlandığı; 
- İşsizliğin sona erdiği, tüm kadın ve erkeklerin insan onuruna yakışır biçimde güvenli çalışma olanağına kavuştuğu;
- İnsan haklarına saygılı; ulus, etnik köken, ırk, din, siyasal görüş, cinsiyet, sağlık veya yaş gibi farklılıkların sömürülmediği; 
- Yaşam kalitesinin geliştirildiği; gelecek kuşaklar için sürdürülebilir, temiz bir çevrenin yaratıldığı; 
- İnsan onuruna yakışır iş, güvenli bir gelecek, sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak geliştirildiği; - Demokrasinin siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın tüm alanlarında yaşama geçirildiği ve kurumsallaştırıldığı;
- Hukuk devleti kurallarının yaşama geçirilerek statü ve konumu ne olursa olsun herkesin yargı önünde hesap verebildiği bir ülke ve dünya özlemi için,

Tüm üyelerimizi 1 Mayıs kutlamalarına omuz vermeye, katılmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Dünya İşçilerinin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 
Yaşasın Emeğin Aydınlık Günü 
Yaşasın Türkiye İşçi Sınıfı

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Bizi Takip Edin