Haberler

Ücretler Baskı Altına Alınarak Ekonomik Kriz Aşılamaz

09:00 01.09.2019

Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlenmesi, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının belirtilen yasal süre içinde anlaşamaması nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na devredildi. Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasına karar verdi.

Temel tüketim mallarına, doğalgaza, enerjiye, iletişime ve ulaşım hizmetlerine yapılan, çoğunlukla yüzde 50'lere ulaşan yüksek oranlı zamlar ile döviz kurlarında son bir yıl içinde yaşanan artışlar dikkate alındığında tam bir dayatma anlamına gelen düşük ücret artışları, ekonomik krizin ağır yükünü çalışanların üzerine yıkmaktır.

Kamu çalışanları konfederasyonları ile yapılan toplu görüşmelerde gündeme getirilen istekler dikkate alınmadan hakem heyetinden çıkan sonuç tüm memur ve memur emekçileri için tam bir sefalettir. Bir başka anlatımla, kamu çalışanları temel tüketim mal ve hizmetlerine yapılan çok yüksek oranlı zamlara rağmen adaletsiz ücret zammı oranlarına terk edilmiştir.

Zam oranlarının düşük tutulması kadar yaşanan süreç de adaletsizdir. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’nin yalnızca 4 üyesi doğrudan ilgili kamu çalışanları sendikaları konfederasyonlarına bağlıdır. Oysa katılımcı ve demokratik bir süreç yoksa çalışanlar için adalet de yoktur.

Ücretlilerin gelirleri sınırlandırılarak ya da ücretler baskı altına alınarak ekonomik kriz aşılamaz.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Bizi Takip Edin