Haberler

7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü: İnsanca Çalışma, Temel Insan Haklarının Yaşama Geçirildiği Bir Çalışmadır

11:23 07.10.2019

Çalışma hakkı yalnızca işgücü karşılığında ücret edinmeye indirgenemeyecek kadar önemlidir ve temel insan haklarındandır. Çalışmanın demokratik hak ve özgürlüklerin gerçekleştirildiği ortamda, insana yakışır olması, sosyal güvenlik ve sosyal koruma ile bütünleşmesi, çalışanlara güvence sağlayacak yaşama koşulları oluşturması ve örgütlenme hakkını içermesi öncelikli koşullardandır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre insana yakışır iş, insanların çalışma yaşamındaki özlemlerini yansıtmalı; onlara güvenli bir ortam sunabilmeli; sosyal koruma politikalarını yaşama geçirebilmeli; çalışma ve yaşama standartlarını yükseltebilmelidir. Çalışanlar örgütlenerek yaşamlarını etkileyen kararların alınmasına katılabilmeli ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanabilmelidir.

Birçok kez özellikle vurguladığımız gibi insana yakışır iş, tüm çalışanların geleceğinin güvence altında tutulduğu; siyasal, sosyal ve ekonomik nitelikli her türden örgütlenme hakkının tanındığı; söz, temsil ve demokratik eylem hakkına saygı duyulduğu; cinsiyet, ırk, renk veya sosyal köken, kalıtımsal özellik, dil, din veya inanç, siyasal veya herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, bireysel özellik, engellilik, yaş veya cinsel yönelim gibi nedenlerle ayrımcılığa uğranmadığı, nefret söylemleriyle aşağılanmadığı, dışlanmadığı, açık ya da gizli şiddetle karşılaşmadığı, bilinçli ya da bilinçsiz eşitsizlikler ortamında kalınmadığı koşullarda yürütülen çalışmadır.

Bizi Takip Edin