Haberler

Koronavirüse Karşı İşyerlerinde Uygulanması Gereken 7 Kural

11:20 27.03.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, koranavirüse karşı işyerlerinde uygulanması gereken 7 kuralı yayımladı.

Bakanlığın bildirdiği kurallar aynen şöyle:

Ateş Ölçüm Kuralı
-       İşyerine girişlerde, istisnasız tüm çalışanların ateşi ölçülmeli.
-       Bilim Kurulu’nun belirlediği 37,8 derecenin üzerinde ateşi olanlar işyeri ortamına girmemeli.
-       Ateş ölçen yetkililer çalışanlarla temas etmeksizin zorunlu olarak maske, gözlük ve eldiven kullanmalı.
-       Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum sistemi enfeksiyon semptomları olanlar çalıştırılmamalı.

Hijyen Kuralı
-       İşyerlerinde sabun, dezenfektan ve kolonya gibi hijyen ürünleri tüm alanlarda bulundurulmalı.
-       Hijyen ürünlerinin tüm çalışanlar tarafından sıkça kullanımı teşvik edilmeli.
-       Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkamalı.
-       Servis hizmetlerinden faydalanan veya ortak kullanım alanlarında vakit geçiren çalışanların sık kullanılan yüzeylerle teması mümkün olduğunca azaltılmalı.
-       İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalı.

İş Sürekliliğini Sağlama Kuralı
-       Mal ve hizmet üretimi önem sırası belirlenerek, faaliyetler kritik ve kritik olmayan olarak gruplandırılmalı.
-       Yedek tedarik yolları belirlenmeli.
-       Vardiya sistemi veya çalışma saatlerinde yapılacak değişiklikler belirlenmeli.
-       Çalışanların psikososyal durumları takip edilmeli.
-       İşyerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak şekilde asgari çalışan sayısı belirlenmeli. İhtiyaç halinde veya acil durumlarda belirlenen asgari çalışanların kullanılacağı planlamalar yapılmalı.
-       Mevcut çalışanlar arasında bir virüs vakasının görülmesi durumunda, kişinin temas ettiği herkes karantinaya alınarak Sağlık Bakanlığı’na bildirilmeli.
-       Uygun durumdaki emekli ya da eski çalışanlar belirlenerek, işyeri faaliyetlerinin aksaması durumunda işe geri çağırılmalı.

Takip Kayıt Kuralı
-       Çalışanlar, serviste, ofiste, yemekte ve çalışma alanlarında kendileri için belirlenmiş yerleri kullanmalı.
-       Herhangi bir olumsuzluk durumunda test edilecek kişilerin kolaylıkla tespit edilebilmesi için tüm çalışanlar kendi yerlerinde oturmalı ve aynı kişilerle temas etmeli. 

1,5 Metre Kuralı
-       Çalışanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmalı. Üretim alanları, çalışma masaları, yemekhaneler gibi tüm alanlarda bu kural uygulanmalı.
-       Yakın teması ve kalabalığı önlemek için yemek saatleri düzenlenmeli.
-       Zorunlu haller dışında asansörler kullanılmamalı, zorunlu hallerde ise yalnızca tek kişi asansöre binmeli.
-       Yakın mesafede çalışma zorunluluğu bulunan kişiler, sıkça değiştirmek koşuluyla maske kullanmalı.
-       Toplantılar dijital platformlara taşınmalı. 

Bilgilendirme Kuralı
-       Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakanlığımızca yayımlananlar başta olmak üzere bilgilendirici görsel ve videoların tamamı sık kullanılan alanlarda sergilenmeli.
-       Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde verilmeli.

Beyan Kuralı
-       Son 14 günde yurtdışından gelmiş kişilere veya Covid-19 tanısı olanlara temas ettiklerini belirten çalışanlara, verecekleri yazılı beyanlarına dayalı izin kullandırılabilmeli.

Bizi Takip Edin