Haberler

2020 Yılında En Az 2427 İşçi İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi

11:00 14.01.2021

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin her ay düzenli olarak yayınladığı iş cinayetleri verilerine göre 2002 yılından 2020 yılının sonuna kadar geçen sürede iş cinayetlerinde yaklaşık 26 bin 927 işçi yaşamını yitirmiştir. Bu acı tablonun da gösterdiği gibi gün geçtikçe güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşulları yaygınlaşmakta ve ağırlaşmaktadır. Bu çalışma koşullarının sonucu ise verilerle ortadadır.

2020 yılında 2427 işçi hayatını kaybetmiştir. Yaşamını yitiren 1736 işçinin çalıştıkları işkollarına, ölüm nedenlerine, cinsiyetlerine, yaş gruplarına, örgütlülük durumlarına ve şehirlere göre bilgiler:

2020 yılında;

 

   • 148 kadın ve 2279 erkek işçi yaşamını yitirmiştir...

   • 22’si 15 yaş altında olmak üzere 68 çocuk işçi yaşamını yitirmiştir...

   • Yüzde 47’si Suriyeli ve yüzde 28’i Afgan olmak üzere 101 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirmiştir...

   • Tarım, Orman işkolunda 442 emekçi (224 çiftçi ve 218 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 355 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 330 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 296 emekçi; Taşımacılık işkolunda 248 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 141 işçi; Metal işkolunda 106 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 61 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 54 işçi; Enerji işkolunda 54 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 44 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 44 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 43 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 23 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; İletişim işkolunda 8 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 5 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 47 işçi hayatını kaybetti...

   • COVİD-19 nedeniyle 741 işçi, Trafik, Servis Kazası nedeniyle 388 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 237 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 190 işçi; Şiddet nedeniyle 105 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 104 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 87 işçi; İntihar nedeniyle 73 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 53 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 27 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 21 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 105 işçi hayatını kaybetti…

 • Sendikalı olarak çalışan 109 işçi; sendikasız çalışan 2318 işçi yaşamını yitirmiştir. Sendikalı işçiler tarım, gıda, madencilik, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam, metal, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.