Haberler

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü: “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır”

14:00 09.12.2021

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşittir” “Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır”

 

-İnsan hakları bütün insanların; ulus, dil, din, inanç, ırk, cinsiyet, dünya görüşü, ekonomik ve sosyal durum gibi nedenlerle hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan olmalarından kaynaklanan haklarının tümüdür. İnsan hakları, bütün insanlık için ortak değerler, gerçekleştirilmesi gereken ortak hedefler bütünüdür; kişilere, devlete, kurumlara ya da başka bir otoriteye devredilemez ve evrenseldir.

- İnsan hakları koşulsuzdur. İnsan hakları kaybedilemez; insanın var olmasıyla ilişkilidir. Yaşam güvenliği gibi konularda özgürlüklerin geçici olarak kısıtlanması bu ilkeyi değersiz ve önemsiz kılmaz.

- İnsan hakları bölünemez, birbirine bağımlıdır ve birbiriyle ilişki içindedir. Bir insan hakkının kullanılması başka hakların kullanılmasına bağlıdır ve hiçbir hak diğer haklardan daha üstün değildir.

- İnsan hakları evrenseldir; dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar için geçerlidir ve zaman sınırlaması yoktur. Irk, renk, cinsiyet, dil, din ve siyasi ya da diğer görüş, bireysel yönelim, ulusal ya da toplumsal köken, doğum ya da diğer statülere bakılmaksızın, her birey insan haklarından yararlanmalıdır.

İnsan haklarının yaşam bulduğu siyasal sistemler, demokratik kurum ve kuralların tam ve eksiksiz olarak uygulandığı, hukukun üstünlüğünün yaşama geçirildiği, güçler ayrılığı ilkesinin yürürlükte bulunduğu siyasal sistemlerdir. Demokrasinin uygulanmadığı baskıcı siyasal sistemler, insan haklarını ortadan kaldıran, yurttaşlarını değersiz gören sistemlerdir. Bu nedenle insan haklarının yaşama geçeceği, uygulanacağı siyasal ve sosyal ortam demokratik ortamlardır.

Demokrasinin ve özgürlüklerin yaşama geçirildiği bir ülke, yalnızca kendi yurttaşlarının onurlu bir yaşam sürdürmesi açısından değil, tüm insanlığın onurlu bir yaşam sürdürmesi için gerekli ve zorunludur.

İnsan haklarına ilişkin tüm sorunların aşıldığı, demokrasinin siyasal ve toplumsal yaşama egemen olduğu bir ülkeye duyduğumuz güvenle, insanlığın onur belgesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin günü olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyoruz.

 

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu

Bizi Takip Edin