Haberler

7 Ekim Dünya İnsan Onuruna Yakışır İş Günü

14:00 06.10.2017

Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 1999 yılından bu yana evrensel bir hedef olarak belirlediği “İnsana Yakışır İş”, “Üretken ve adil bir ücret getiren, işyerinde güvenli ve ailelere sosyal koruma sağlayan, kişisel gelişim ve toplumla bütünleşme açısından daha iyi fırsatlar sunan işler” olarak tanımlanmaktadır. Bunların yanı sıra insanların kaygılarını serbestçe dile getirme özgürlüğüne sahip oldukları, örgütlenebildikleri, tüm kadınlar ve erkeklerin eşit fırsatlardan yararlandığı ve eşit muamele gördükleri işler olarak da ifade edilebilir.

İşçi maliyetini en aza indirerek, maksimum kar elde etmek isteyen işverenler, işçilere ağır çalışma koşullarını dayatmakta, güvencesiz, taşeron ve kayıtdışı çalışma yaygınlaşmaktadır.

Türk-İş tarafından her ay düzenli olarak yapılan “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Eylül 2017” araştırması sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.523 TL, yoksulluk sınırı 4.960TL’dir. İşçiler 1404 TL asgari ücretle açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışmaktadır. Bir diğer yandan ise işsizler ordusu her geçen gün büyümektedir. TÜİK’in Eylül 2017’de yayınlamış olduğu “Hanehalkı İşgücü Araştırması” sonuçlarına göre işsizlik yüzde 10,2 seviyesindedir. İşsiz sayısı ise 3 milyon 251 bine yükselmiştir. Bu rakamlar da göstermektedir ki çalışanların, insana yakışır iş özlemi sürmektedir.

Tüm çalışanlar, sendikal hak ve özgürlüklere sahip olduğu, yaptığı iş karşılığında hak ettiği ücreti alabildiği, sosyal güvenlik imkânlarına sahip olduğu, işçi sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma ortamlarında, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin olmadığı işlerde yani insana onuruna yakışır işlerde çalışmalıdır.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak tüm dünyadaki güzellikleri emeğiyle, alın teriyle üretenlerin, insan onuruna yakışır işlerde çalışması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu adına 
Haydar Özdemiroğlu
Genel Başkan

Bizi Takip Edin