Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Hayır!

15:00 25.11.2016

Ülkemizde namus, töre, ahlak adına her geçen gün kadına yönelik şiddet olaylarının arttığını üzülerek takip ediyoruz. Unutmamak gerekir ki, emek mücadelesinin de bir parçası olan adalet bu dünyaya ancak özgür, korkusuz ve üreten kadınla gelebilir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etti. Bu günün belirlenmesinin nedeni, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeşin, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra tecavüz edilerek vahşice öldürülmesidir. Bu olay, tüm dünyada şiddet gören kadınları sembolize eder hale gelmiştir.

Kadına yönelik şiddet “kamusal ve/veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma” eylemidir.

Kadınların, eşlerini seçme, evliliğe zorlanmama, kendi bedenleri üzerinde söz ve karar sahibi olmalarını sağlayan ve koruyan düzenlemeler yapılmalıdır.

Fiziksel, sözel, psikolojik ve cinsel şiddeti önlemeye dönük kapsamlı politikalar geliştirilmeli, kadına ve çocuğa yönelik şiddet insanlık suçu sayılmalıdır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilere demokratik, özgür, eşit, adil bir yaşam dileriz.

Tez-Koop-İş Sendikası 
Genel Yönetim Kurulu

Bizi Takip Edin