Toplu İş Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kurumunda TİS Taslak Çalışması Yapıldı

14:00 24.02.2023

Sendikamız Ankara 1 No.lu Şubesine bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve bağlı işyerlerinde çalışan İşyeri temsilcimizin katılımıyla 24 Şubat 2023 tarihinde toplu iş sözleşmesi taslak çalışması yapıldı. 

Ankara 1 No.lu Şubede yapılan toplantıya Şube Başkanı Mustafa Kirman, Şube İdari Sekreteri Özgür Noyan ve İşyeri Sendika Temsilcimiz Özgen Tuncer katıldı.

Bizi Takip Edin