Yayınlar

Tez-Koop-İş Kadın

Sayı: 7 06 Kasım 2019

Bu Sayıda...

Dergimiz gençemek, türünün ilk ve henüz tek örneği olarak yoluna devam ediyor. gençemek aynı zamanda bir arayış dergisi. Genç emekçilere yönelik dili, tarzı yakalamaya; onların gündemini izlemeye çabalıyor. 


Toplumsal cinsiyet ekseninde iklim krizi - Arş. Gör. Ezgi Tatgın

İklim değişikliği insanlığın uzun yıllar sonra karşılaşacağı bir sorun olmaktan çıkıp artık ciddi bir kriz olarak karşımızda durmaktadır. Bu yazımda iklim krizini açıklayarak onun toplumsal cinsiyet boyutları özelinde kadınlara etkilerini ele alacağım.


Dünden Bugüne Kadın Yönelik Şiddete Karşı Yasal Kazanımlarımız - Av. Sema Kendirci Uğurman

Başınızın tacı, yakanızın çiçeği olmak istemiyoruz! Eşit olalım istiyoruz. Her alanda. Eşitliğin sağlanması; yani bir cinsin diğer cinse tahakküm hakkı anlayışının ortadan kaldırılması, devletin benimsemesi gereken bir politik zorunluluktur.


İşyerinde Kadına Yönelik Ayrımcılık - Prof. Dr. Nurcan Özkaplan

Son 20-30 yıldır, kadınların istihdam oranlarındaki artışa rağmen, tüm dünyada kadınlar büyük ölçüde güvencesiz, düşük ücretli ve düşük prestijli işlerde çalışmaya devam etmektedir. Cinsiyete dayalı işbölümündeki dönüşümler, ülkelerin/bölgelerin toplumsal ve ekonomik sistemlerin farklılığına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir; ancak genel olarak emek piyasalarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini aşındıran gelişmelerin çok umut verici olduğundan söz edilemez.


Bizi Takip Edin