Yayınlar

Tez-Koop-İş Kadın

Sayı: 14 25 Kasım 2022

Sevgili okurlar

Devrimi gerçekleştirmenin gücü, irade ve inançtan gelir. Asırlardır yaşamları pahasına kadınların mücadelesi, kararlılıkla patriyarkaya karşı sürüyor. Bugün, ortak taleplerden yola çıkarak, kadınlar olarak eşitlik, adalet ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele ediyor özgürlük istiyoruz!

İranlı kadınların Molla rejiminin zulüm ve baskısına karşı verdiği özgürlük mücadelesini dayanışmayla selamlıyoruz. Tüm insanlığı kapsayan hoşgörülü dinler, zamanla eril tahakkümün bir parçası haline geldi. İran’da da bu yapıya direnen kadınlar, saçlarını keserek başörtülerini istemediklerini ilan ediyorlar ve devrim niteliğinde eylemlere öncülük ediyorlar. Adeta bir dönemin bitişine giden kapının kilidini kırdılar.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla da...


Gülsüm'ün hikâyesi

Kınalı ellerini uzun kabanının ceplerine kaçırdı Gülsüm, Ankara ayazından. Sabahın erken saatlerinde yüzünü kesen soğuğa karşı işin yolunu tutmuştu. Ev işlerinde çalışır hem çocuklarına hem kocasına bakar, karınlarını doyururdu. Apartman görevlisi olarak görev yapan eşi Şaban, aylak, huysuz ve kıskanç bir adamdı. Aldığı asgari ücreti, nerede ve nasıl harcadığını hiç bilemedi Gülsüm. Şaban’la İki kelime konuşamaz, soru sorduğu vakit şiddete uğrardı.


Furuğ Ferruhzad, Yeniden Doğuş

...

tüm varlığım karanlık bir âyettir benim

seni

kendinde tekrarlayarak

yeşermenin ve çiçeklenmenin sonsuz gündoğumuna götürecek.


Günebakanlar Kooperatifi “Günebakanlar’la gerçekten güne bakıyoruz biz”

Günebakanlar Kooperatifi Başkanı Hülya Kılıç ile güneşli bir Cumartesi gününde Batıkent Kadın Emeği Pazarı’nda buluşuyoruz. Kadın üreticileri ortak bir platformda bir araya getiren Günebakanlar Kooperatifi hakkında bilgi almak için mikrofonumuzu Kooperatif Başkanına uzatıyoruz. Birbirinden kıymetli; rengârenk el işlemeleri, gözlemeler ve halaylar tanıklık ediyor sohbetimize…


Devletin ve Sermayenin Görme Dediği: Kadınların Karşılıksız Ev İçi Emeği

Derslerimde toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü ve emek konularını anlatırken öğrencilerden günlük yaşamın sürmesi, çalışan ve çalışmayan bütün aile üyelerinin bir sonraki güne sağlıklı bir şekilde uyanabilmeleri ve ekonomik-sosyal yaşama katılabilmeleri için en temel işlerin neler olduğunu sorarım.  Genellikle çok genel cevaplar verirler. Bulaşık, çamaşır gibi…


Görünmeyeni Görünür Kılmak: Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İşler

Bir toplumun sosyoekonomik yapısının devamlılığı ve refahı için ev ve bakım işleri temel gerekliliktir. Diğer bir deyişle, ev ve bakım işleri gerçekleştirilmezse, ev ve bakım işlerini gerçekleştirecek kişiler olmazsa, sosyoekonomik kalkınmanın itici güçleri olan sanayi sektörü ve hizmet sektörünün farklı biçimlerinin işlemesi de mümkün olamaz.


Ortak bir Meta olarak Emek: Türkiye İş Gücü Piyasasındaki Mülteciler

Zorla yerinden edilme, insanlık tarihinin karşıya kaldığı en karmaşık ve çözümü zor sorunlardan biri haline gelmiştir. Birleşmiş Millet Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 2022 verilerine göre, dünya üzerinde 100 milyon insan zorla yerinden edilmiştir.[1] Bu sayılara göre dünya üzerindeki her 100 insandan birinin yaşamını tehdit altında olduğu endişe ve korkusuyla ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. 2011 yılından bu yana devam eden savaş nedeniyle komşu ülkelere ve Suriye’nin görece güvenli bölgelerine göç eden mültecilerin sayısı ise 14 milyon civarındadır.


Tarih ve Kadınlar: Görünmezlik İksirinin Panzehiri Kendine Ait Bir Odada

Serpil Sancar’ın Türk modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar isimli kitabı doktora sürecinde ve sonrasında başucu kitaplarımdan biri olmuştur. Bu kitapta feminist bir tarih okuması yapan Sancar, Türkiye tarihine bakış açımı değiştirmiş, resmi ve ‘milli tarih’in sadece bu coğrafyada değil, dünyanın her yerinde erkek iktidarlar tarafından yazıldığı gerçeğine uyanmamı sağlamıştır.


Bizi Takip Edin