Yayınlar

Tez-Koop-İş Kadın

Sayı : 1 02 Mart 2018

Bu Sayıda...

Bu dergi kolektif bir kadın çalışması olarak karşınıza çıkıyor. Sendikamızda görev yapan kadın arkadaşlarımızın emeğini her çevirdiğiniz sayfada göreceksiniz. Hem bilgi edineceğiniz hem keyifle okuyacağınız, asık suratlı olmayan bir dergi hazırlamaya çalıştık sizlere…


Başkanla Söyleşi: Dergi ile Yeni ve Farklı Bir Yol Açıyoruz

Tez-Koop-İş Sendikası dikkat çekici bir sürece girdi. Hem sektördeki kadın işçi yoğunluğu, hem de sendikanın yeniden yapılanması ihtiyacı, kadın işçilerin sendikal mücadelenin içine aktif olarak katılmasını zorunlu kılıyor. Bence sendikal hareket ve Tez-Koop-İş kritik bir eşikte. Sendikal alana hakim olan kadın dışlanmışlığının ayrımındayım, sonlandırılmasına dönük yapı ve süreçlerin işletilmesi gerekiyor.


8 Mart’ta Güvenceli Bir İş, Özgür Bir Yaşam İstiyoruz

Siyasal iktidarın kadın emeğini esnekleştirip güvencesizleştirme politikalarına karşı bütünlüklü bir kadın emeği politikası inşa etmek için 8 Mart’ta kadınlar arası işbirliklerini ve dayanışmayı yükseltelim. Bu konuda kadın ağırlıklı sektörlerde örgütlü sendikalara büyük görev düşüyor.


696 Sayılı KHK ile Yapılan Taşeron Düzenlemesi: Ne Umduk Ne Bulduk - Meliha Kaplan

Yıllardır beklenen taşeron düzenlemesi, mecliste görüşülmeden, sendikalarla tartışılmadan bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılarak yapıldı. Düzenlemenin nasıl hayata geçeceğine dair net bir bilgiye sahip değiliz. Şu anda elimizde bulunan bilgiler ışığında 696 sayılı KHK’ya bakalım istedik…


Filtre Kahveli Cânım Fakülte - Müdrike Şenkof

Hiçbir mesele kahve kadar can sıkıcı değildi. Kantinde bardak bardak çay içerek yetişmiş bir bünyenin (“devletten geldiğin için, şekerim”) “çıkıp bir kahve içelim mi?”lere alışması çok zaman aldı.


Esnek ve güvencesiz çalışma - Melda Yaman Öztürk

1980 sonrasında küresel ve ulusal ölçekte yaşanan krizlere karşı bulunan başlıca “çare”, emeğin kazanılmış haklarının aşındırılmasıydı. Bu dönüşümün   günümüzde yarattığı en önemli sonuçlardan biri, esnek ve güvencesiz çalışmadır. Esnek çalışma bir zamanların tam zamanlı ve güvenceli çalışmasının yerini alarak hem gerçeklikte hem de zihinlerde çoktandır yerleşmiş durumdadır.


Evlendikten sonra işi bırakıyorlar - Elif Tuğba Şimşek

Kadın emeği ve tekstil sektörü dendiğinde, sahip oldukları toplumsal ve maddi kodlarla iç içe geçmiş ve bağımlı hale gelmiş bir ilişki aklımıza gelir. Bu maddi ve toplumsal kodlar, enformelleşmeye kolayca evrilebilecek bir emek ve sektör yapısı, bununla birlikte kadınların sektöre olan “doğal” yatkınlığına dair bir  inanç geliştirmiştir. Biz de bu ilişkiye Gaziantep’ten bir pencere açmak istedik.


Doğum yaptım haklarım var - Av. Emel Kirez Şencan

Çalışma hayatında kadınlar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Sorunlar kadın işçi hamile kaldığında ya da doğum yaptığında da başka şekillerde devam ediyor. Avukatımız Emel Kirez Şencan doğum ve annelikten kaynaklanan haklarımızı ve bunları kullanış biçimlerini örnek Yargıtay kararları ile anlatıyor.


Doğumdan Kaynaklanan Hakların Tarihte Evrimi - Prof.Dr. Serpil Çakır

Kadınlar sanayi devriminin ilk yarısından itibaren fabrika üretimi içinde yer almaya başladılar. Çalışmadan kaynaklanan hakları uzun süre erkekler üzerinden
tanımlandı. Kadınların ilk kabul edilen sosyal hakları doğum izinleri ve annelik yardımları oldu.


Bizi Takip Edin