Yayınlar

Tez-Koop-İş Gençemek

Sayı : 5 23 Eylül 2019

Bu Sayıda...

Dergimiz gençemek, türünün ilk ve henüz tek örneği olarak yoluna devam ediyor. gençemek aynı zamanda bir arayış dergisi. Genç emekçilere yönelik dili, tarzı yakalamaya; onların gündemini izlemeye çabalıyor. 


Başkandan: Sendikal Hakların ve Dünyanın Geleceği Ellerinizde

Sendikamızın Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu'nun gençemek Dergisi 5. sayı için kaleme aldığı yazısı.

"Dergimiz ülkemizin ve sendikamızın yeni bir döneme girdiği günlerde çıkıyor. Uzun yerel seçim günlerinin ardından ortaya çıkan tablo ülkemiz demokrasisi adına umut vericidir"


Genç İşçiler Sendikalara Sarılıyor: Y Kuşağı Önceki Nesillere Göre Daha Fazla Sendika Yanlısı

Mart 2019’da Gimlet Media, editoryal personeller Amerika’nın Yazarlar Birliği’ne katıldıklarında sendikalaşan ilk podcasting (internet üzerinden ses ve görüntü dosyalarının dağıtılmasını sağlayan teknoloji) şirketi oldu. Açıklama, Gimlet’in Spotify tarafından 230 milyon dolarlık bir anlaşma ile satın alınmasından sadece bir ay sonra geldi. Fast Company’ye göre sendikalaşmak çok zor oldu; ancak bu, sektör çapında bir değişimin başlangıcı olabilir. Ve Gimlet işçilerinin hareketi, işçi örgütlenmesinin geçmişte kalmadığının kanıtı. Ekonomik Politika ve Araştırma Merkezi, yeni sendika üyelerinin yüzde 75’inin 35 yaşın altında olduğunu bildirdi.

Peki, genç işçi kuşağı, örgütlü emeğin yeniden canlanmasına neden olur mu?


Büyük Ofis ve İş Merkezlerinde Yaygın Görülen Bir Sağlık Sorunu: Hasta Bina Sendromu - Nail Dertli

Gökdelenler, plazalar, görkemli AVM’ler şirketlerin güç ve prestijlerinin birer göstergesi olarak kentlerin dört bir yanında yükseliyor. Güvencesiz işçi istihdamının yeni mekânları haline gelen bu tür binalar, ofis ya da plaza hastalığı olarak da adlandırılan hasta bina sendromunun yaygın olduğu işyerleri de aynı zamanda.


Performans Değerlendirme Sistemi Ve Performans Düşüklüğü Nedeniyle Fesihlerde Haklarımız - Av. İrfan Taşkın

Kökeni çok eskilere dayanan performans değerlendirme, çalışma yaşamında işverenlerin işçiler üzerinde kurduğu bir denetim mekanizması haline gelmiştir. İşverenler tarafından oluşturulan bu sistemde işçiler dinlenme sürelerinde dahi verilen işleri yetiştirmeye, hedefleri tutturmaya daha fazla iş yapmaya zorlanmaktadır. Öyle ki belli sektörlerde işveren tarafından belirlenen hedeflerin tutturulması için insanüstü bir çaba harcamak gerekmektedir.


Bizi Takip Edin