Yayınlar

Tez-Koop-İş Gençemek

Sayı : 6 25 Aralık 2019

Bu Sayıda...

"2019 yılının son sayısında buluşuyoruz bu kez ve elbette periyodu düşünülürse aynı zamanda 2020’nin ilk sayısı da diyebiliriz. Zor ama umut veren bir yılı geride bıraktık. Genç işsizliğinin rekorlar kırdığı, çalışma koşullarının daha da ağırlaştığı, güvencesizliğin derinleştiği bir yıl geçirdik. Ama öte yandan da çağrı merkezlerinde, zincir mağazalarda, AVM’lerde örgütlenme rüzgarlarının umut verici biçimde estiği yoğun bir yıldı 2019. Bu rüzgarın 2020’de de devam edeceği görülüyor şimdiden."


Başkandan: “Türk-İş dirençli ve kararlı davranışın dışında herhangi bir davranışı göstermemelidir”

"Bir ülkede demokrasinin hangi düzeyde geliştiğini tanımlamanın en açık ve doğrudan kanıtı, sendikal hak ve özgürlüklerin uygulanma biçimidir. Çünkü yaşama hakkı gibi çalışma hakkı, sosyal güvenlik ve korunma hakkı, sendikaya üye olma, toplu iş sözleşmesi yapma ve grev hakkı en temel insan haklarındandır."


Çocukları Bilimle Buluşturmanın Heyecanı

TÜBİTAK sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu bir işyeri. Türkiye bilimi için önem taşıyan bu işyerinde pek çok farklı meslekten üyemiz özgün çalışmalar yapıyorlar. Onlardan biri de 1986 doğumlu Elnara Ahmetzade. Kendisi 22 yıldır yayın hayatında olan Bilim Çocuk dergisinin grafik tasarım sorumlusu. İşini severek, heyecanla yapan bir üyemiz. Elnara aynı zamanda geniş bir ilgi alanına sahip. Müzikten resime, şiire, spora pek çok alanla ilgileniyor, üretimlerde bulunuyor. Bu aralar aynı zamanda sendikal çalışmalarda daha etkin biçimde yer almaya hazırlanan bu çok yönlü sanatçı üyemizle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 


Bilgisayarınız, E-Mail Adresiniz ve Sosyal Medya Paylaşımlarınız İçin İşverenin Denetleme Yetkisinin Sınırları - Av. Arman Çağan Yazıcı

"İşyerinde bilgisayar, internet kullanımı genellikle “personel yönetmeliği” veya “işyeri talimatları” şeklinde düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın emsal kararlarına göre, işverenin işçiye imzalattığı yönetmelik, iç tüzük, prosedür ve talimatlar da iş sözleşmesi kadar “bağlayıcı” kabul edilmektedir. Ancak bunlar iş sözleşmesinin eki niteliğinde olmalıdır."


Staj Sömürüsü ve Stajyer Öğrencilerin Hakları - Emre Gürcanlı

"Stajyer öğrenciler için prim oranı %1’dir. Bu primi de meslek lisesi veya üniversite SGK’ya öder. Bir başka ifadeyle staj döneminde öğrenci, okuduğu okulun « işçisi » statüsündedir. Tüm öğrenciler staj dönemleri boyunca okudukları okul tarafından SGK’ya bildirilmek, sigortalı yapılmak, bir başka ifadeyle kayıt altına alınmak zorundadır."


Güvencesiz Bir Oyun

Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Dr. Ergin Bulut, medyanın ekonomi politiği, kültürel çalışmalar ve oyun çalışmaları alanlarında akademik araştırmalarını sürdürüyor. 2020 yılının Şubat ayında Cornell University Press’ten çıkacak olan A Precarious Game: The Illusion of Dream Jobs in the Video Game Industry (Güvencesiz Bir Oyun: Video Oyun Endüstrisinde Rüya İşlerin İlluzyonu) başlıklı kitabı üzerinde çalışmalarına devam etmek üzere Institute for Advanced Study’de misafir araştırmacı olarak bulunan Dr. Ergin Bulut’la dijital oyun endüstrisi, oyuncular ve sektörün çalışanları üzerine konuştuk.


Bizi Takip Edin