Yayınlar

Tez-Koop-İş Gençemek

Sayı : 7 18 Mayıs 2020

Bu Sayıda...

Çok zorlu bir dönemde çıkartıyoruz bu sayımızı. Dünyanın ve ülkemizin Covid-19 salgınıyla ve emekçilerin bu salgının tüm ağır sonuçlarıyla mücadele ettiği bir dönemde. Bir bahar sayısı olmasına rağmen çiçekler açan bir sayı olamadık bu kez. 


Başkandan: "Covid-19 Salgını Biz İşçileri Vurdu Ama Mücadelemiz Aynı Sloganlarla Sürüyor"

Bu yıl dünya işçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs, Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz etkiler altında sınırlı ve sembolik olarak kutlandı. Ancak her yıl tekrarladığımız sloganlarımız hiç değişmedi ve değişmeyecek: Barış, demokrasi, sosyal hak ve özgürlük!


Bizi Takip Edin