Yayınlar

Tez-Koop-İş gençemek

Sayı: 8 30 Eylül 2020

Başkandan: "Asıl Mücadele Şimdi Başlıyor"

Tez-Koop-İş’in değerli ve genç üyeleri

İktidar “kıdem tazminatını fona devretme” planını sürekli gündeme getirmeyi alışkanlık edindi. Herhalde işçilerin nabzı yoklanıyor. Sendikaların vereceği tepkilere göre ya hemen uygulamaya geçirmek istiyor ya da sosyal tarafların uzlaşması lazım diyerek planı ileri bir tarihe sürekli erteliyor. Bunu yaparken de işçilerin bir dizi başka hakkını tırpanlamaya çalışıyor. Kıdem tazminatını fona devretmeyi ertelemiş görünüp, torba yasa ile 25 yaş altına ve 50 yaş üstüne “belirli süreli iş sözleşmesi” yapmayı olanaklı kılan esnek çalışma dayatmasını geçirmek istiyor. 


Bizi Takip Edin