Yayınlar

Tez-Koop-İş gençemek

Sayı: 12 11 Mart 2022

Sevgili arkadaşlar…

2021 yılını da 2020 yılı gibi pandeminin etkisinde geçirdik ve 2022’ye yeni umutlarla merhaba dedik. Yeni yılda ekonomik krizin etkisiyle derinleşen ve daha geniş halk kitlelerince hissedilen yoksulluk ve yoksunluğa karşı işçiler kimi yerlerde alanlarda kimi yerlerde de işyerlerinde çeşitli eylem ve direnişlerle seslerini yükseltmeye başladılar. Bu eylem ve direnişlerin hedeflenen sonuca ermesi ve işçilerin haklarını mücadele sonucu almasının kuşkusuz farklı bir anlamı vardı: Hak verilmez alınır!..


Ataerki, Dışlanma ve Yoksulluk Arasında Sıkışmış Genç Kadın Sığınmacılar

Gençlik, hiç şüphesiz ki yaşam döngümüzün en öykünülen dönemi. Gençlik bayramı olan ve genç nüfusunu önemli bir bileşen olarak ortaya çıkaran Türkiye’de, gençlere yönelik sosyal politikalar oldukça cılız...


Havaya Kök Salmak: Göçmen Psikolojisi

Göçmek, bir yerden başka bir yere yerleşmek midir sadece?


Beyin Göçü: Eğitimli Gençler Neden Gidiyor?

Günümüzde giderek artan sayıda eğitimli ve vasıflı genç insan kendi ülkesi dışında çalışmak ve yaşamak için göç ediyor. Türkiye’den çalışmak üzere başta Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine giden ya da gitmek üzere hazırlık yapan, dil öğrenen genç doktorların haberlerini medyada okuyoruz...


Athe Sam! Buradayız!

Romanların Hindistan’ın hangi bölgesinden geldiği hakkında tarihçilerin ve dil bilimcilerin farklı hipotezleri vardır. Uzmanların çoğu, Romanların bugünkü Hindistan’ın kuzeybatı eyaletlerinden Rajasthan ve Pencap’tan geldiklerini kabul ediyorlar. Hindistan’dan ayrılış nedenlerinden birisi olarak Müslüman olan Mahmud Gaznavi’nin Hindulara karşı başlattığı savaş gösteriliyor...


‘Yeni’ Emek Rejimi: Kullan-At Emek

Elde kaynak gösterilebilecek düzenli bir veri seti olmamakla birlikte, günümüzde, birçok alanda, işçi devri oranlarının çok yüksek olduğu gözle görülür gerçekliktir. Bu olguya anaakım çalışma psikolojisi bakış açısıyla yaklaşanlar, bunu “işçi devri bulaşı” (turnover contagion) olarak adlandırmakta ve psikolojik nedenlere bağlamaktadırlar...


Bizi Takip Edin