Yayınlar

Tez-Koop-İş Gençemek

Sayı : 1 01 Mayıs 2018

Bu Sayıda...

Tez-Koop-İş Sendikası’nın genç emekçilere yönelik açılımının bir parçası olan gençemek dergisi yayın hayatına başlıyor. İşkolundakilerin ağırlıklı bölümünü oluşturan gençleri örgütlemeye yönelen ve genç üyelerinin sendikal çalışmalarındaki katılımını artırmayı hedefleyen sendika için bu dergi etkili bir araç niteliğinde olacaktır.


Başkandan: Gelecekten Korkanlar, Gençlikle Arasına Mesafe Koyarlar

Sendikamızın Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu'nun Gençemek Dergisinin ilk sayısı için kaleme aldığı yazısı...

 


Market ve Mağazalarda Çalışmak Güvenli mi? - Nail Dertli

Market ve mağaza işleri, genellikle düzenli ve güvenli ortamlarda yapılan, tehlikesiz işler olarak algılanır. Ancak iş kazası araştırmaları, sanılanın aksine market ve mağazalarda iş kazası ve meslek hastalıklarının yaygın olduğunu ortaya koymaktadır.


Dosya: Bizim Mayıslar…

Mayıs ayı önemli günlerin toplandığı, tarihsel belleğimizi canlandıran bir ay. Hele de bu yıl… Dünyayı değiştiren 1968 Hareketinin 50. Yıldönümü bu yıl.

Biz hem acılarıyla, hem dersleriyle hem de bayramlarıyla Mayıs’ı sahipleniyoruz. Mayıs’ta çıkan bir dergi olarak tüm Mayıslarımıza ilişkin bilgi vermeye, birkaç satırla da olsa anmaya, anlatmaya çalışıyoruz.


Gelenekten geleceğe 1 Mayıs

1 Mayıs 19. yüzyılın ikinci yarısında sekiz saatlik iş günü mücadelesi içinde doğdu, daha sonra uluslararası planda işçilerin dayanışma günü, emeğin bayramı olarak kutlandı. 1 Mayıs vahşi kapitalizme karşı daha insanca çalışma ve yaşama talebinin, sosyal adalet mücadelesinin ve dayanışmanın simgesi oldu.


“Taşerona kadro” üzerine bir değerlendirme: Taşeron işçisine kadro verildi mi? - Esra Keskin

Kadro hakkı belli kamu kurum ve kuruluşlarına verilerek kapsamı daraltıldı. Bunun üzerine süreç devam ederken binlerce kamu işçisi kadro hakkını elde edemediği gibi bir de işsiz kaldı...


Bizi Takip Edin