Yayınlar

Tez-Koop-İş Gençemek

Sayı : 2 01 Eylül 2018

Bu Sayıda...

gençemek’in 2. sayısı elinizde. Gemi yol alıyor yavaş yavaş. 19 Mayıs günü gerçekleşen tanıtım etkinliği ile limandan demir almış, yelkenlerimizi emeğin rüzgarı ile şişirerek açık denizlere doğru gidiyoruz. Genç emekçilere yönelik bir yayın olarak türünün ilk örneği olmanın zorluğunu da, heyecanını da yaşayarak alacağız bu yolu. Elbette okurların katkısıyla ve sendikamız Tez-Koop-İş’in enerjisiyle. 


Ekonomik Krizin Kazanımları Tehdit Etmesine İzin Verilmemelidir

Sendikamı Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu'nun gençemek Dergisi 2. sayı için kaleme aldığı yazısı.

Ekonomik krizi “fırsata” dönüştürme eğilimlerinin güçlü olduğu günümüzde, kazanılmış ekonomik ve sosyal hakları korumak; ücret sınırlandırmalarına karşı direnmek; açık ya da gizli biçimde toplu iş sözleşmesi haklarını daraltma girişimlerine karşı uyanık olmak; temel sosyal kazanımları ortadan kaldıracak ya da başkalaştıracak değişikliklere geçit vermemek öncelik taşımaktadır.

Tez-Koop-İş Sendikası, krizin yarattığı olumsuzlukların kazanımları tehdit etmesi karşısında mücadele etmekte kararlıdır.


Her Beş Gençten Biri İşsiz, Eğitimli İşsiz Kitlesi Büyüyor…

DİSK-AR geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’de genç işsizliğini kapsamlı biçimde değerlendiren bir rapor hazırlayarak kamuoyuna sundu. Aşağıda raporun çarpıcı sonuçlarından bazılarını okurlarımızla paylaşıyoruz


Kasiyerler İçin Mesleki Bir Tehlike: Bisfenol A

Bisfenol A, yaygın kullanılan kısaltması ile BPA, su şişeleri, yiyecek saklama kapları, termal kağıtlar gibi tüketim ürünlerinde kullanılan insan sağlığı için tehlikeli bir kimyasaldır. BPA alışveriş fişlerinde de yüksek miktarda bulunmakta ve gün boyu bu fişlerle binlerce kez temas eden kasiyerlerin sağlığını tehdit etmektedir. 


SEKA Neydi, SEKA İşçisi Kimdi? - Dr. Murat Özveri

Yaşanan döviz krizi ile birlikte kağıt fiyatlarının olağanüstü artışı ve yayıncılık sektörünün yaşadığı zor günler bu alanda tümüyle ithalata bağımlı bir ülke olmamızın sorgulanmasına neden oldu. Oysa Cumhuriyet’in ilk sanayi tesislerinden olan SEKA, 2000’li yılların başlarına kadar Türkiye’nin kağıt ihtiyacını karşılamıştı. Bu önemli tesis emek hareketinin tüm itirazlarına ve işçilerin büyük direnişlerine rağmen özelleştirme adı altında 2005 yılında kapatıldı. Kocaeli’nde aynı zamanda bu mücadelenin bir parçası da olan değerli hukukçu Murat Özveri’nin konuyla ilgili 29 Ağustos 2018 tarihili Evrensel gazetesinde yayınlanan yazısını okurlarımızla paylaşıyoruz.


Bizi Takip Edin