Yayınlar

Standart Olmayan Çalışma Biçimleri, Sendikal Örgütlenme ve Toplu Pazarlık

ITUC Politika Raporu (Çeviri) 05 Mart 2020

Sunuş - Haydar Özdemiroğlu (Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı)

Sendikalar, standart olmayan çalışma biçimlerinin yaygınlaşması karşısında, çalışan milyonların güvenceleri için politika önerileri geliştirmelidir. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’nun bu raporunu ve bu raporda örnekleri verilen sendikal davranış ve mücadeleleri, böylesi bir çabanın ürünü olarak değerlendirmek mümkündür. 


Önsöz - Sharan Burrow (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri)

Dünya çapında “standart olmayan” ya da diğer ifadeyle güvencesiz çalışma biçimlerindeki artış milyonlarca insanı ekonomik güvenceden uzaklaştırıyor. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’nun küresel kamuoyu araştırmasına göre insanların 3’te 2’si ekonomik güçlüklerle mücadele ediyor ya da geçimini ancak sağlayabiliyor. Sorunun özündeyse çalışma ilişkilerindeki aşınma bulunuyor. Hanehalkı geliri üzerindeki baskıların ötesinde bu eğilim, ücretler düştükçe küresel ekonomi üzerinde de bir engel oluşturuyor.


Bizi Takip Edin