GenelHaberler

Dünya Kooperatifler Günü: Demokrasi, Dayanışma, Birlik…

Demokratik bir işleyişe ve kolektif mülkiyet esasına dayanan kooperatifler, dayanışma ilkesi etrafında şekillenen ekonomik kuruluşlardır. Gelir adaletsizliğinin her geçen gün derinleşmesi, özelleştirmelerin temel bir politika alanı haline gelmesi, bölüşüm ilişkilerinde sermaye lehine bozulmaların olağanlaşması karşısında, kooperatif hareketi işçilerin birliğini ve dayanışmasını teşvik ederken, emeklerinin karşılığını adil biçimde bölüşebilmelerine de olanak sağlar. Eşitlikçi ve adil bir bölüşümün sadece mümkün değil; uygulanabilir de olduğunu gösteren kooperatifler, rekabetin yerine dayanışmayı, kar hırsının yerine ekonomik demokrasiyi koyar.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, işçilerin kendi çalışma yaşamları üzerinde söz ve kontrol sahibi oldukları, birlikte üretip birlikte bölüşmeyi önceleyen kooperatiflerin demokratik yaşamı da güçlendireceğine inanıyor; Dünya Kooperatifler Gününü kutluyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu