Haberler

Dünya Kooperatifler Günü: İnsana yakışır iş için kooperatif

 

Bu yılki Dünya Kooperatifler Günü’nün teması “İnsana yakışır iş için kooperatif”

İnsana yakışır iş, insanların çalışma yaşamlarını özgür, eşit, güvenli ve onurlu koşullarda sürdürme arzularının ifadesidir. ILO’nun 1919’da kuruluşundan bu yana başlıca görevi olan sosyal adaletin ön koşuludur.

Bu yılın teması, ILO’nun 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu yıla özellikle uygun düşüyor. Yüz yıllık faaliyeti boyunca ILO, çalışma standartları ve politikalarının belirlenmesinde işverenlere, işçilere ve hükümetlere eşit söz hakkı tanımıştır. Bu sayede, çalışma saatlerine sınırlama getirilmesi, çocuk işçiliği ve zorla çalışmanın sona erdirilmesine ve engelliler dahil herkes için daha kapsayıcı işyerlerine doğru ilerleme kaydedilmiştir. Cinsiyete dayalı ücret açığının kapatılmasına katkıda bulunmuştur ve işyerinde kadın ve erkeklere yönelik şiddeti durdurmayı hedefliyor. Ve bugün ILO, hepimizin istediği çalışma yaşamının geleceğine giden yolda öncülük etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu biçimlendirmeye çalışıyor.

Yüzyıl boyunca kooperatifler, ILO’nun adil, güvenli ve kapsayıcı çalışma yaşamı geleceği için insana yakışır, insan odaklı çalışma gündeminin önemli bir ortağı olmuştur. ILO’nun ilk Genel Direktörü Albert Thomas bizzat kooperatifçilik hareketine mensuptu. Kooperatiflerin önemini tanıyarak, 1920 yılında ILO’da Kooperatif Servisi’ni kurdu. ILO Anayasası’nın 12nci Maddesi açık biçimde kooperatifçilerden söz eder.

Uluslararası Kooperatifler Birliği, dünya genelinde kooperatiflerin temsilcisi olarak, ILO nezdinde genel danışma statüsüne sahiptir. Kooperatifler, ekonominin tüm sektörlerinde dayanıklı, demokratik ve sürdürülebilir iş yapma modeli sunuyor. ILO’nun 2002 yılında kabul edilen Kooperatiflerin Desteklenmesine ilişkin 193 No’lu Tavsiye Kararı, kooperatifler alanında ulusal politikalar için oldukça sağlam bir dayanak sağlıyor. Son zamanlarda kooperatifler, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınması için bir araç olarak tanınıyor; bu kabul hem 2015 yılında kabul ettiğimiz Kayıtdışı Ekonomiden Kayıtlı Ekonomiye Geçişe ilişkin 204 No’lu ILO Tavsiye Kararı’nda, hem de 100. Yılın Ocak ayında yayınladığımız Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu Raporu’nda ifade edildi.

Günümüzde, kalkınma için yeni model talepleri artıyor ve daha çok sayıda işletme, iş ve üretim organizasyonunu daha da iyiye götürmek için yenilikçi çözümler yaratıyorlar. İşte böylesine çeşitlilik arz eden ekosistemde kooperatifler, kilit aktörler olarak gittikçe artan oranda kabul görüyor.

Bu nedenle ILO, “İnsana Yakışır İşe Destek ve Tacizle Mücadele Bildirgesi” yoluyla, dünya kooperatifçilik hareketinin insana yakışır çalışma ortamını destekleyen ve tacizin her biçimine sıfır toleransı öngören taahhüdünü sevinçle karşılıyor.

Dünyanın her köşesindeki kooperatiflerde, kendi faaliyetlerinde ve dahil oldukları değer zincirlerinde insana yakışır iş eksikliklerini nasıl ele aldıklarını gösteren iyi uygulamalar var. Geleceği düşünen kooperatifler, sosyal adalet, eşitlik ve ayrımsızlığa yönelik somut önlemler alıyor ve insana yakışır işe yaptıkları katkıları izleyecek sistemleri uygulamaya koyuyor. Geçen yıl Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda kabul edilen, kooperatif istatistiklerine ilişkin yeni kılavuz, bu türden sistemlerin geliştirilmesi için sağlam bir çerçeve getiriyor.

ILO’nun ikinci yüzyılına girerken, sosyal adalet ve insana yakışır işi gerçekleştirme görevimiz her zamankinden daha büyük önem arz ediyor.

Çalışma yaşamında benzeri görülmemiş değişim ve istisnai zorluklarla karşı karşıya olduğumuz çağımızda, herkes için istikrarlı ve adil çalışma yaşamı geleceği sağlamak için kooperatifçilik hareketiyle ortaklığımızın süreceğine güveniyoruz. Size başarılar diliyorum.

 

kaynak: ILO
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu