Eğitim-Araştırma

Eskişehir Şube’ye Bağlı Kamu İşyerlerinde Çalışan Temsilci ve Üyelerimize Eğitim

Eskişehir Şubemize bağlı kamu işyerlerinde çalışan, aralarında işyeri sendika temsilcilerimizin de bulunduğu 46 üyemize temel sendikal kavramlar, enflasyon ve gelir dağılımı, işyeri sendika temsilcilerinin görev yetki ve sorumlulukları ve temel iletişim becerileri konularında eğitim semineri 9 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Türk Metal Sendikası Eskişehir Şubesi Toplantı Salonu’nda 9 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen eğitim seminerine Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ve Eğitim Daire Müdürü Hasan Aktaş katıldı.

Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz’ın açış konuşmasının ardından söz alan sendikamız Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, iklim krizine dikkat çekerek doğal felaketlere karşı bilimsel yaklaşımla etkin önlemler alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Ayrıca Şen, pandemi süresince işçilerin karşılaştığı sorunlar üzerinde durarak sendikal örgütlülüğün olmasının ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

Salgın koşullarında öne çıkan gerçeklerden en önemlisi, örgütlü olmanın, sendikalı olmanın ve toplu iş sözleşmesi haklarından yararlanmanın ne kadar önemli olduğunun anlaşılmasıdır.

Çünkü sendikalı olmayan ve toplu iş sözleşme haklarından yararlanamayan işçiler, pandemi döneminde çok büyük zorluklar yaşadı ve yaşıyorlar…

Bu işçilerin bir bölümü kısa çalışma ödeneğinin düşük tutulması sonucu aylarca günlük 40 lirayı bile bulmayan ücretle yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, önemli bir bölümü de karantina uygulamalarına bağlı olarak ücretsiz izine çıkartıldı.

Öte yandan, “işten çıkarma yasağına” rağmen işverenler; İş Yasası’nın  25. Maddesinde belirtilen “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı” gerekçesiyle işçiler haksız biçimde ve yasalarda aykırı olarak işten çıkartıldılar.  

Pandemi döneminde ortaya çıkan sorunlar bunlarla da sınırlı değildir.

Düşük ücretler, ödenmesi gereken ücretlerin tamamının ya da bir bölümünün ödenmemesi, yoğun ve aşırı çalıştırmalar, güvencesiz çalışmaya zorlamalar ve daha birçok sorun milyonlarca işçiyi etkiledi ve etkiliyor.

Bu haksız-hukuksuz uygulamalara son verilmelidir.

Bunun için tüm sendikaların, meslek kuruluşlarının, demokratik örgütlerin birlikte mücadele etmesi,  sendikalı ya da sendikasız olsun tüm işçilerin bu sürece destek vermeleri sağlanmalıdır.”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu