Haberler

Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu: Demokrasi, İnsan hakları, Temel Hak ve Özgürlükler Birbirlerini Tamamlayan, Güçlendiren ve Koşullandıran Kavramlardır.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu’nun basına ve kamuoyuna açıklaması:

Günümüzde demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler birbirlerini tamamlayan, güçlendiren ve koşullandıran kavramlardır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 21. Maddesine göre her insanın ülke yönetimine katılımı temel insan hakkıdır: “Herkes doğrudan veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetiminde katılma hakkına sahiptir. Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temelidir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarlanacak dürüst seçimlerle belirlenir.”

Demokrasinin değişmez ve değiştirilemez kuralı, genel ve eşit oy verme hakkının genel geçerliğidir ve bunun siyasal güç, parti, makam, silahlı ya da silahsız topluluk ya da bir başka erk tarafından doğrudan veya dolaylı biçimde ortadan kaldırılamayacağıdır.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Seçiminin bu genel ilkeler içinde değerlendirilerek, sonuçlandırılması Cumhuriyet tarihi içinde birçok kez kısıtlanan, alt-üst edilen ve askeri darbelerle kesintiye uğratılan demokrasimizin bugünü ve geleceği yönünden son derece önemlidir.

Seçimle gelenin yine seçimle gideceği kuralını hiçbir biçimde çiğnenmemesi için özellikle Yüksek Seçim Kurulu başta olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşlara önemli görev düştüğünü vurgulamayı bir görev biliyoruz. Ülkemizde demokrasinin tam olarak işlerliğini sağlamak, geliştirmek ve ilerletmek, bu görevin tüm sendikalar, demokratik kuruluşlar ve kişiler yönünden içselleştirilmesine bağlıdır.

Sendikamız Tez-Koop-İş, bu bilinçle demokrasimizi yaralayacak her türlü yaklaşımdan kaçınılması gerektiğini özellikle vurgulamayı gerekli ve zorunlu görmektedir.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu