Haberler

Güvenceli Bir İş Eşdeğer İşe Eşit Ücret Eşit Ve Özgür Bir Yaşam İstiyoruz! Yaşasın 8 Mart!

Kadınların 8 saatlik iş günü, doğum ve annelik izinleri, düşük ücretler, sağlıksız işyeri koşullarına karşı başlattıkları mücadelenin tarihi 8 Mart’ta dünyanın dört bir yanında kadınlar evde, işte, sokakta uğradıkları cinsiyet temelli ayrımcılıkları dile getiriyor, mücadele deneyimlerini ortaklaştırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar 8 Mart’ı hayatın her alanında eşitsizlik, ayrımcılık, şiddet, cinsel istismara ve kadın emeğinin maruz kaldığı saldırılara karşı direnişle ve dayanışmayla karşılıyor.

Tüm dünyada haklarından ve hayatlarından vazgeçmeyen kadınlar şiddete, güvencesiz ve esnek çalışmaya, yoksullaştırmalara, eşitsizliklerin derinleşmesine, özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına karşı “biz durursak dünya durur” diyerek 8 Mart’ta ayağa kalkıyor.

Kadınların eğitime ve istihdama erişiminin önündeki en büyük engel şiddet ve ayrımcılık. ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM İSTİYORUZ!

Kadınlar aile içinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ya da işyerlerinde şiddete maruz kalıyor. 2018 yılında ulusal ve yerel gazetelerden derlenen verilere göre 440 kadın öldürüldü, 317 kadına cinsel şiddet uygulandı. 2018 yılında 1217 çocuk istismarı basına yansıdı, 26 çocuk öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organı GREVIO komitesinin Türkiye Raporu’nda Türkiye’nin şiddete karşı mücadelesinin yetersiz ve koruma sistemi başarısız olduğu, kadın örgütlerinin faaliyetlerinin kısıtlandığı belirtildi. Kadınları eğitime ve istihdama erişiminin önündeki en büyük engelin kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık olduğunun altı çizildi.

Türkiye cinsiyet eşitliğinde son sıralarda yer alıyor. EŞİTLİK İSTİYORUZ!

Küresel ölçekte yapılan toplumsal cinsiyet araştırmaları Türkiye’de kadınların çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarının temelinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandığını ortaya koyuyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun kadınların eğitim, ekonomi, sağlık ve siyaset alanlarındaki durumlarını baz alarak hazırladığı 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, 12 yılda 25 sıra gerileyerek 149 ülke arasında 130. sırada yer aldı.

Kriz, işsizlik ve yoksulluk en çok kadınları etkileniyor. GÜVENCELİ İŞ, GÜVENCELİ İSTİHDAM İSTİYORUZ!

Kadınların karşılaştıkları en önemli sorunların başında çalışma yaşamının dışında bırakılmaları yer almaktadır. Kadın emeğinin, daha güvencesiz ve esnek hale getirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmekte, kadınların çalışma yaşamına dâhil olmalarının önüne geçmektedir. Bir diğer yandan da kadınların yarıya yakını kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Bu durum kadınların çalışma hayatında daha güvencesiz olmalarının yanı sıra en temel sağlık, emeklilik gibi haklardan mahrum kalmalarına neden olmaktadır. Bir diğer yandan da özellikle kriz dönemlerinde ilk olarak kadınlar işten çıkarılmakta, esnek, güvencesiz ve düşük ücretle çalışmaya mahkûm edilmektedir. Ekonomik kriz daha fazla kadını eve hapsetmekte, yoksulluğa sürüklemekte ve hayatlarını zorlaştırmaktadır.

 width=

KADINLAR SENDİKALARA!

AVM’lerde, bürolarda, üniversitelerde, çağrı merkezlerinde, ev hizmetlerinde düşük ücretle ve güvencesiz koşullarda çalışanların, yani biz kadınların bu koşullar altında bir araya gelmekten, örgütlenmek, sendikalaşmaktan başka çaresi yok. Güvenceli iş için, eşdeğerde işe eşit ücret için, güvenli işyerleri için, kreş hakkımız için işyerlerinde cinsel tacize, şiddete ve mobbinge karşı kadınlar sendikalara!

TALEPLERİMİZ

1. Kadın istihdamına yönelik kamu politikası oluşturulmalı, kadın istihdamını artırmak için güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır

2. Kadınlar için çalışma hayatında insana yakışır iş, gelir ve sosyal güvencesinin olduğu çalışma koşulları yaratılmalıdır.

3. Kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliği giderilmelidir.

4. Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları ayrımcı ve cinsiyetçi uygulamalardan vazgeçilmelidir.

5. Kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak kadınların üzerindeki bakım sorumluluğu toplumsallaştırılmalıdır.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI

 width=
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu