Örgütlenme

İşkolunun En Büyük Sendikası Yine Tez-Koop-İş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın işkollarındaki işçi sayıları ile sendikaların üye sayılarına ilişkin 2021 Ocak ayı istatistikleri yayımlandı.

31 Ocak 2021 tarihli ve 31381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlık verilerine göre 10 No’lu “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolu”nun en büyük sendikası, son altı ayda 76 bin 766 üyeden 107 bin 823 üyeye ulaşan Tez-Koop-İş Sendikası’dır. İşkolunun en büyük sendikası olmanın yanında ülkemizin beşinci büyük sendikası olan Tez-Koop-İş, üyesi olduğumuz Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)’nun da ikinci büyük sendikasıdır.

Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu’nun basına ve kamuoyuna açıklaması:

Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolu’nda çalışan yüzbinlerce işçinin daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına ulaşması için kurulduğu 1962 yılından bugüne,  59 yıldır her türlü engele, baskıya, zorbalığa ve sahtekârlıklara rağmen ayakta kalan sendikamız, mücadelesini aynı kararlıkla sürdürecektir.

İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi ortamıyla daha da ağırlaşan ekonomik bunalım sürecinin çalışanlar üzerindeki dayanılmaz yükünün ortadan kaldırılması için sendikal örgütlenmeye ve sendikal birliğe değer veren sendikamız Tez-Koop-İş, etkili güvenceler getiren toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılmasını gerekli ve zorunlu görmektedir.

2021 yılı içinde gündemde olan tüm toplu iş sözleşmeleri ile birlikte kamu kuruluşlarında taşerondan kadroya geçirilen on binlerce yeni üyemize yeni güvenceler getiren toplu iş sözleşmeleri bağıtlayarak daha iyi yaşama ve çalışma koşullarına ulaşmalarını sağlamak güncel hedefimizdir.

Durmayacağız.

Daha etkin bir sendikal mücadelenin bayrağını kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitelerde, özel eğitim kurumlarında,  Alışveriş Merkezlerinde (AVM), market sektöründe, çağrı merkezlerinde ve işkolunun binlerce işyerlerinde onurla ve gururla dalgalandıracağız.

Unutmayacağız.

–          Sendikalar tüm dünyada ve her ülkede demokrasinin, ekonomik ve sosyal hakların ve özgürlüklerin güvencesidir.

–          Sendikalı olmak, toplu sözleşmeli çalışmak güvenceli ve insan onuruna yakışır çalışma ortamının ön koşuludur.

–          Sendikalı olan işçi, hem kendisinin, hem işyerinde çalışan tüm arkadaşlarının, hem de aile bireylerinin ve çocuklarının güvencesidir.

–          Sendikalı olan işçi, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan insan demektir; aynı zamanda sınıfsal bilincin ve cesaretin adıdır.

–          Her işçi uluslararası sözleşmelerden Anayasadan ve yasalardan kaynaklanan örgütlenme hakkını kullanmalıdır. Bu onun temel insan hakkıdır.

Yürüyeceğiz, inançla ve daha da güçlenerek…

Türkiye’de 10 No’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar İşkolunda örgütlü Tez-Koop-İş Sendikası demokratik, sosyal hakların güçlü kalesidir.

Tez-Koop-İş Sendikası yurdun dört bir yanına dağılmış örgütlülüğü ve 20 şubesi ile  son yıllarda atılıma dönüşen örgütlenmesini yeni dönemde daha da ileri boyutlara taşımaya, işkolunda çalışan on binleri örgütlemeye ve böylece onlara yeni sendikal ve sosyal güvenceler sağlamaya kararlıdır.

Sendikamızın güçlendirilmesi için büyük bir görev bilinciyle çalışan ve her türlü özveride bulunan, işveren baskılarına ve sarı sendikacıların yalanlarına ve saldırılarına rağmen cesaretle göğüs geren tüm üyelerimize; işyeri sendika temsilcilerimize, örgütlenme komiteleri üyelerine, şubelerimizde ve genel merkezimizde çalışan görevlilerimize, uzmanlarımıza, şube yöneticilerimize, şube başkanlarımıza, örgütlenme sürecinde destek ve dayanışmalarını esirgemeyen kardeş sendikalara ve demokratik kuruluşlara teşekkürü borç biliyoruz.

Daha iyi yaşama ve çalışma koşulları ve yeni güvencelere ulaşmak için el ele vereceğiz, yeni hedeflere ilerleyeceğiz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın Tez-Koop-İş!

 

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu

 

02.02.2021 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan ilanımıza ulaşmak için tıklayınız.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu