Örgütlenme

Mersin Üniversitesi’nde Baskılar Protesto Edildi

Sendikamız Tez-Koop-İş’in yıllardır toplu iş sözleşmesi yetkisinin olduğu Mersin Üniversitesi’nde üyelerimizin baskı ve tehditlerle sendikamızdan istifaya zorlanmaları üzerine 17 Mayıs 2022 tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, Mersin Üniversitesi’nde yaşanan yasa-dışı uygulamaları gündeme getirerek, sendikal hakların sonuna kadar savunulacağını vurguladı. Çağdaş Duyar, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Mersin Üniversitesi’nde imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin 11 Ağustos 2011 tarihinde Hükümet ile Türk-İş arasında imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne uyumunu sağlamak üzere sürdürülen ek protokol oluşturma görüşmelerinde, yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin ekonomik ve sosyal haklar ile ilgili maddelerini geriye götürmek isteyen Mersin Üniversitesi Genel Sekreterliği, yasal olmayan dayatmalardan sonuç alamaması üzerine, üyelerimizi sendikamızdan istifa ettirmeye çalışmaktadır. Bunun için Mersin Üniversitesi yöneticileri tarafından hem geniş katılımlı toplantılar, hem de tek tek görüşmeler gerçekleştirilmektedir.

Bu tutum sendikal hak ve özgürlüklere açık aykırılık oluşturmaktadır. Yasa dışıdır ve suçtur.

Mersin Üniversitesi Genel Sekreterliği nedeni ne olursa olsun sendikamız üyelerine dolaylı ya da dolaysız baskı yapamaz, zorlayamaz…

Mersin Üniversitesi’nde yaşanan tüm yasa dışı anti-sendikal saldırıları şiddetle kınıyor, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğumuzu vurgulamayı sendikal sorumluluğumuz anlamında bir görev sayıyoruz.”

Basın toplantısına üyelerimiz, sendika temsilcilerimiz katılırken Türk-İş’e bağlı sendikaların şube yöneticileri destek verdi.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu