Örgütlenme

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde Basın Açıklaması Gerçekleştirildi

Sendikamız İzmir 2 No’lu Şube, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin üyesi bir işçiyi işten çıkartması üzerine tepki göstermek için 27 Haziran 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendikamız İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Mahmut Çetinkaya tarafından yapılan açıklamada özetle şunları söyledi;

”Ne var ki; bugün sendikamızın örgütlü olduğu meslek odalarından biri olan TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetiminin, sendikalı bir işçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığını öğrenmiş bulunuyoruz. Daha önce bir yılı aşkın bir süre boyunca kapsam dışı bildirimsiz görevler, ücretsiz izin tehditleri altında bir işçiyi mobbinge maruz bırakması; dahası “Kod 29” maddesi kapsamında yaptığı işten çıkarma ile gündeme gelen TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetimi, bu defa sendikamız üyesi bir işçiyi yıllık izne çıktığı sırada işten çıkarmıştır. İzne çıkış tarihini yazılı dilekçe ile yönetime sunan sendikamız üyesi işçiye; toplu iş sözleşmesi ile uzun süren mücadeleler sonucu kazanılmış bir hak olan bir günlük regl izninin suiistimal edildiği de öne sürülerek, izinden döndüğü tarihte Ağustos ayının ortalarına kadar işten uzaklaştırıldığı ve iş akdinin feshedildiği bildirilmiştir. Yaşanan bu haksızlığa karşı gereken tüm mercilerde müdafi olacağımızı ve çalışma arkadaşımızı yalnız bırakmayacağımızı bildiriyor, tüm emekçileri sesimize ses olmaya davet ediyoruz.’’

Basın toplantısına üyelerimiz, sendika temsilcilerimiz katılırken Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak destek verdi.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu