Tez-Koop-İş Kadın Sayı 12

Mor Haritam ile “Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar”

Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok alanda imza attığı çalışmalarla oldukça dikkat çeken belediyelerden biri… Kadın Çalışma Birimi ile de diğer belediyelere örnek niteliğinde “Mor Haritam” uygulamasını hayata geçirdi. Bizde kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesini amaçlayan Mor Haritam Projesi hakkında detaylı bilgi almak için mikrofonumuzu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışma Birimi kadın emekçilerine uzattık.

1. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışma Birimi olarak bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2007 yılından beri kadın çalışmaları yürütmektedir, 14 yıllık bir deneyimi var, 2007-2015 arası kadın sığınma evi hizmetleri ön plandayken 2015 yılında kadın danışma merkezini kurarak kurumsal bir mekanizma geliştirmiştir. 2019 yılından bu yana da eşitlik eylem planı yürüten kurumumuz kadın çalışmalarında uluslar arası işbirlikleri ve kamu stk çalışmalarına önem vermektedir.

2. Mor Haritayı nasıl oluşturdunuz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2021-2024 Yerel Eşitlik Eylem Planını yürütmektedir. 6 Ana hedef 100 alt hedeften oluşan eylem planında “Kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi” hedefi mevcut. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için coğrafi bilgi sistemi kullanılarak kadınlara bir harita oluşturma çabasına girmiştir. Çünkü kadınlar hem bizim 2019 yılında tüm kentte kadınlara yaptığımız anketlerde hem de Un Women’ın “Ateş Böcekleri” çalışmasında kendilerini güvende hissetmedikleri alanları bildirmişlerdir. Bu anketlerde kentin akşam saatlerinde aydınlatmalarının yetersizliği, durakların uzaklığı, kadınların şiddet gördüğünde başvuracağı birimlerin yerlerini bilmemeleri ciddi sorun alanları olarak çıkmıştır. Bunun üzerine coğrafi veri tabanlı bir haritaya ihtiyacı olduğunu tespit edilmiştir. 

MOR Haritam Projesi, kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesini amaçlamaktadır. Bu harita sayesinde kadınlar riskli buldukları bölgeyi web sitesi üzerinden bildiriyorlar. Kendi mahallelerindeki tüm şiddet merkezlerini, hizmet birimlerini görüp buralardan hizmet talep edebiliyorlar. Yine harita sayesinde belediyemizin kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlayacak eylemler hayata geçiriliyor. Kentteki tüm kadınların ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaçlar ışığında çalışan birimlerimize güç katan bu haritanın kamu kaynağının etkin kullanımını ve hizmetin ihtiyaç duyulan alanda verilmesini sağlıyor.

3. Güvenli durak ve duraksız indirme uygulamasından bahseder misiniz?

Kadınlara yapılan anketlerde çıkan sonuçlarla güvende hissetmedikleri alanlar için Kent Estetiği Daire Başkanlığı, EnerjiSA ve EGO Genel Müdürlüğü ile çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarda kız öğrenci yurtlarının bulunduğu alanlarda aydınlatma çalışması yapılmış, EGO Genel Müdürlüğü ile Güvenli Durak ve Duraksız İndirme”  uygulamalarını hayata geçmiştir. Kız öğrenci yurtlarının olduğu alanlarda aydınlatma çalışmalarına güvenli durak uygulaması, akşam 19.00’dan itibaren duraksız inme hakkına da duraksız indirme uygulaması denmektedir. Bu uygulama için EGO Genel Müdürlüğüne bağlı 2500 otobüs şoförüne eğitim almıştır.

4. Mor Harita uygulamasında hangi bilgilere ulaşabiliyoruz?

_x0097_  1-Kadınların mahalle bazında yaş, eğitim, gelir seviyesi

_x0097_  2- Mülteci kadınların ve kız çocuklarının yoğun yaşadığı mahalleler

_x0097_  3- Kreşlerin adres ve telefonları

_x0097_  4- Şiddet başvurusunun yoğun olduğu mahalleler

_x0097_  5-Tüm Kadın danışma merkezleri, BELMEK’ler, Kadın lokalleri, ŞÖNİM ve Aile İçi Şiddet Bürolarının mahalle bilgileri

_x0097_  6-Mahalle bazında ilçe belediyelerinin kadın lokalleri, kadın danışma merkezleri ve meslek kurslarının adresleri

_x0097_  7-Kadın muhtarlar ve meclis üyelerinin mahalle ve iletişim bilgileri (kadın danışma merkezi oluşturmuştur)

_x0097_  8- Güvensiz hissedilen alanlar

_x0097_  9-Afet salgın toplanma alanları

_x0097_  10- Sosyal yardım alanların yaş, hane sayısı ve mahalle dağılımı

5. Haritayı nasıl kullanabiliriz?

İnternet adres çubuğunda  morharitam.ankara.bel.tr adresini açarak haritayı kullanacağız.

6. Mor Harita uygulamasını nasıl yaygınlaştırıyorsunuz?

Harita’nın yaygınlaştırılması UNWomen Türkiye Birimi ve tarafımızca yapılmaktadır. Merkez ilçelerde muhtarlara haritanın tanıtımları yapıldı. Belediyemizde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kırsal ilçelerde haritanın görselleri kadınlara dağıtıldı. Belediye hizmet binasında ve birimlerde haritanın roll up’ları yerleştirildi. 24 Mart’ta 48 Belediye’ye harita tanıtım toplantısı yapıldı. 26 Mayıs’ta UNDP çalıştayında uygulama tanıtıldı. Önümüzdeki dönem de de uluslar arası platformda tanıtımı planlanmaktadır.

7. Peki bu çalışmanın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Çalışmaları alanında getirisi ne olacak?

Harita bize şunları sağlayacak;

Kadınlar için etkin hizmet modellerinin oluşturulmasını-Kadın danışma merkezlerlerinin doğru alanda açılmasını  -Kadına yönelik şiddetle mücadele ‘de merkezlerinin lokasyonlarına erişimini-Kreşlerin çocukların yoğun olduğu alanlarda inşa edilmesini -Mülteci kadınların yoğun yaşadığı alanlarda eğitim merkezlerinin açılmasını, kentin güvenli hale gelmesi için tespit edilen yerlerde aydınlatmaların yapılmasını, kamu kaynakları, hibe ve fonların etkin kullanımını, erken yaşta ve zorla evlilik riskinin bulunduğu bölgelerde destek mekanizmalarının artırılmasını sağlayacak.

8. Bu projeden yola çıkarak başka projeler yaratılması düşünülüyor mu?

Harita ile ilgili projemiz öncelikli mobil aplikasyonunun yaparak cep telefonumda kolay kullanımını sağlamak olacaktır. Gelecek projeler ise dijitalleşme üzerinden planlanmaktadır.

9. Son olarak Kadın Dergisi okurlarımıza ne söylemek istersiniz?

Kadınların güçlenmesinin ülke için ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz, üreten, hayata eşit katılabilen, fırsatlar yaratılan kadınların çok başarılı olacağını biliyoruz. Mansur Başkanımızın bu anlamdaki sloganı ile son söz yazabiliriz: “Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar”

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu