Örgütlenme

ODTÜ İşçilerinden Eylem: ‘‘Servisimize, Yemeğimize, Haklarımıza DOKUNMA!’’

Sendikamızın örgütlü olduğu Ankara 2 No’lu Şubemize bağlı iş yerlerimizden Ortadoğu Teknik Üniversitesinde 9 Kasım 2022 tarihinde üyelerimizin servis, yemek ve sağlık merkezinden yararlanma haklarına ilişkin bir eylem gerçekleştirildi.

Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen yaptığı açıklamada, dün kamuoyuna açıklanan servislere ilişkin teknik şartname ile yine dün yemek ücretlerine yapılan artış ve sağlık merkezinden yararlanma konusundaki tepkisini üyeleri ve kamuoyuyla paylaştı.

Özgen, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Servise ilişkin yeni şartnamede servis sayılarının ve servis güzergâhlarının azaltılacağı ifade edilmekte; sabah işçi ve memurların servislerle işe getirileceği ancak akşam Kızılay, Ulus, Tunus Caddesi gibi merkezi yerlere bırakılacağı ve oradan da kendi imkânları ile evlerine gitmelerinin söz konusu olacağı anlaşılmaktadır. Bu uygulamaya gerekçe olarak da bütçe yetersizliği gösterilmektedir. ODTÜ’de çalışan işçi ve memurlar bu uygulamayı kabul etmemekte ve yıllardır uygulanan servis düzenlemesinin bundan sonra da devam etmesini istemektedir.

İkinci konu yemek ücretlerine yapılan artıştır! İşçiler 12.50 TL’ye yemek yerken dün itibariyle yemek ücretleri 55 TL’ye çıkarılmıştır. Bu durum işçiler tarafından kabul edilebilir değildir!

Son olarak ODTÜ iş yerinde akademisyenler, memurlar, öğrenciler, emekliler, bunların eş ve çocukları sağlık merkezinden yararlanırken sadece 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabii Sendikamız üyesi işçiler sağlık merkezinden yararlandırılmamaktadır. Bu durum sendikamız için kabul edilebilir değildir. Sağlık hakkı ve sağlığa erişim temel insan haklarındandır. İş yerinde yapılan bu uygulama eşitsiz olduğu gibi haksız ve hukuksuzdur. Bu nedenle çalışanlarımızın sağlık merkezinden yararlandırılmasını, eşit olmayan haksız ve hukuksuz uygulamanın sona ermesini talep ediyoruz.

Taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadelemiz sürecek!”
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu