Haberler

Örgütlü Mücadelenin Gücüyle Zorunlu Emeklilik Kaldırıldı

03.03.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince yaş dışındaki diğer şartları taşıyanların müracaat etmeleri halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanmaları karara bağlanmıştır.

Yine aynı kanun gereğince 375 sayılı KHK’nın geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü maddelerinde yer alan “Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Böylece 696 sayılı KHK gereğince kadroya geçen kamu işçileri için uygulanan “zorunlu emeklilik” kaldırılmıştır. 3 Mart 2023 tarihi itibariyle emeklilik şartlarını sağlayan işçiler, kendi istekleri halinde emekli olabileceklerdir.
İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu