Manşet Haberler

Soma Katliamının 6. Yılı: Gizlemek ve Unutturmak İstiyorlar… 301 Madenci Tarihe ve Belleklere Mıh Gibi Çakılmıştır

Türkiye’de yaşanan en büyük iş cinayeti olarak tarihe geçen 13 Mayıs 2014 tarihli Soma Maden katliamı, yalnızca bir iş cinayeti değil, oluşmasına yol açan sosyal nedenler; yetkililerin sorumluluklarını gizlemek üzere aldıkları tutumlar; sorumluların mahkemelerde aklanma girişimleri; Anayasa Mahkemesi’nin 20 Ocak 2020 tarihli kararı ile kamu görevlisi olan bazı şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmemiş olmasının, yaşama hakkında usul boyutunun ihlâli sayılması ve son olarak Nisan 2020’de çıkartılan “İnfaz yasası” ile tutuklu bulunan sorumluların kısa süre sonra salınacak olmaları yönünden tarihe geçecek nitelikte toplu bir cinayet  olayıdır.

Öncelikle şurasını somut olarak belirlemek gerekir: Soma’da meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği iş cinayetini anlamak için olayın gerçekleşmesi öncesindeki durumu ve gelişmeleri iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü Soma’da yaşanan katliam  bir sonuçtur. Bu sonucu yaratan ana unsurlardan biri madenin özelleştirilmesidir; diğeri dayıbaşılık sistemi ile madencilerin aşırı iş yüküne zorlanmasıdır; bir başka unsur, kölelik benzeri iş ilişkisi ile üretimi vahşi biçimde sürdürmektir ve bütün bunların ilgili kişi, kurum ve örgütlerin gözleri önünde gerçekleştirilmesidir…

Aradan geçen 6 yılda Soma katliamı ilk günden başlayarak sürekli biçimde gizlenmek istendi. Yargılama süreci kamuoyunun dikkatlerinden kaçırılmaya, birinci dereceden sorumlu olması gerekenlerin yargılama sürecinin dışına çıkartılmasına çalışıldı. Ve son olarak “İnfaz yasası” ile az sayıda tutuklu kalan birkaç sorumlunun kısa süre sonra dışarıya salınmasının önü açıldı.

Cinayete neden olanlar ve yandaşları her türlü oyunu, paralarını ve tüm güçlerini ortaya koyarak gerçekleştirdi ve gerçekleştiriyor.

Boşuna uğraşıyorlar: Soma’da yaşanan toplu cinayeti belleklerden ve işçi sınıfı tarihinden silmek olanaksızdır.

Bunu gerçekleştiremeyecekler.

Soma’da cinayete neden olanlar; onlara kol, kanat gerenler; faciayı madende çalışmanın doğal sonucu görenler; olayı ecelle, taksiratla ve kaderle açıklamaya çalışarak olağanlaştırmak isteyenler şunu asla unutmamalıdır:

Soma katliamı belleklere mıh gibi çakılmış ve tarihin sayfalarına silinmeyecek biçimde kazınmıştır.

Soma’yı unutan, insanlığını unutmuştur.

Unutmadık, unutturmayacağız.

 

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu