Standart Dışı İşler: ITUC Politika Raporu

Sunuş – Haydar Özdemiroğlu (Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı)

Dünya, son yıllarda çalışma hayatında yaşanan bir dizi değişim ve dönüşüme sahne oluyor. Çalışma hayatında milyonlarca işçi, “standart olmayan” çalışma biçimleriyle karşı karşıya kalıyor. Standart olmayan çalışma biçimleri; çalışma saatlerinin, sınırlarının, ücretlerinin, üretim mekanının ve hukuksal düzenlemelerin belirsizliğiyle ortaya çıkıyor. Belirsizlik; kuralsızlaşma, güvencesizleşme ve esnekleşmeyle bir araya geliyor.

Sendikalar, standart olmayan çalışma biçimlerinin yaygınlaşması karşısında, çalışan milyonların güvenceleri için politika önerileri geliştirmelidir. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)’nun bu raporunu ve bu raporda örnekleri verilen sendikal davranış ve mücadeleleri, böylesi bir çabanın ürünü olarak değerlendirmek mümkündür. 

Sendikamız Tez-Koop-İş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün sözleşmelerinde vurgulanan kural ve ilkeler doğrultusunda, Dünya’da ve Türkiye’de insan yaşamına yakışır çalışma koşullarında, güvence ve korumanın her düzeyde sağlanmasının gerekli ve zorunlu olduğunu düşünmektedir.

 

Haydar Özdemiroğlu
Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı
Başa dön tuşu